CBR Series Loudspeakers

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Y-S³ V3.1.0 for Win 11/10/8.1/7 Win 314.5MB 2018-06-12

NS-1

NS-1 là một công cụ mô phỏng và cấu hình hệ thống mạnh mẽ và trực quan cho phép người dùng NEXO & Yamaha định cấu hình và tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống NEXO & Yamaha* trên diện rộng.

CBR Brochure

Yamaha Loudspeakers Brochure

Yamaha Speakers (FRAME_ALL)

Yamaha Speakers (FRAME_9CAT)

Yamaha Speakers (FRAME_EACH)

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CBR15/CBR12/CBR10 Owner's Manual [362KB]
CBR15/CBR12/CBR10 Technical Specifications [3.8MB]
SPCVR-1501/SPCVR-1201/SPCVR-1001/SPCVR-0801/SPCVR-15S01/SPCVR-12S01 Owner's Manual [338KB]
Y-S3 Speaker System Design Guide [337KB]
Y-S3 V3.1 Compatible models for Distributed Speakers [15KB]
Y-S3 V3.1 Manual [2.5MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (CBR 3D) [474KB]
CAD Data (CBR10) [352KB]
CAD Data (CBR12) [621KB]
CAD Data (CBR15) [583KB]
CBR Dimensions [2.4MB]
CLF Data for CBR Series Speakers (V1.0) [298KB]
Data Sheet (CBR Series) [5.1MB]
DME Library Files for CBR Series Speakers [45KB]
EASE GLL Data for CBR Series Speakers (V2.0) - EASE Focus enabled [2MB]
Processor settings for CBR Series Speakers [42KB]