CBR Series Loudspeakers

CBR15 CBR12 CBR10
Speaker type 2-way Speaker, Bass-reflex Type 2-way Speaker, Bass-reflex Type 2-way Speaker, Bass-reflex Type
Frequency range (-10dB) 46 Hz - 20 kHz 48 Hz - 20 kHz 50 Hz - 20 kHz
Độ bao phủ danh định H 90° 90° 90°
V 60° 60° 60°
Các bộ phận LF 15" Cone, 2.5" Voice Coil (Ferrite Magnet) 12" Cone, 2" Voice Coil (Ferrite Magnet) 10" Cone, 2" Voice Coil (Ferrite Magnet)
Components HF 1.4" Voice Coil, Compression Driver (Ferrite Magnet) 1.4" Voice Coil, Compression Driver (Ferrite Magnet) 1" Voice Coil, Compression Driver (Ferrite Magnet)
Crossover 2,0 kHz 2,1 kHz 2,8 kHz
Power rating NOISE 250W 175W 175W
PGM 500W 350W 350W
PEAK 1000W 700W 700W
Nominal impedance
SPL Sensitivity (1W; 1m on axis) 96dB SPL 96dB SPL 94dB SPL
Peak (Calculated) 126 dB SPL 125 dB SPL 123 dB SPL
Đầu nối I/O 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1
Vật liệu tủ Nhựa Nhựa Nhựa
Lớp phủ Màu đen Màu đen Màu đen
Phụ kiện lắp đặt và treo Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts) Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts) Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts)
Ổ cắm cực Φ35 mm Bottom x 1 Φ35 mm Bottom x 1 Φ35 mm Bottom x 1
Kích thước W 455mm (17,9") 376mm (14,8") 308mm (12,1")
H 700mm (27,6") 601mm (23,7") 493mm (19,4")
D 378mm (14,9") 348mm (13,7") 289mm (11,4")
Trọng lượng 17,7 kg (39,0 lbs) 13,9 kg (30,6 lbs) 9,4 kg (20,7 lbs)
Phụ kiện Optional Speaker Bracket: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 Optional Speaker Bracket: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 Optional Speaker Bracket: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400
Tay cầm Side x 2 Side x 2 Top x 1