Dòng PC-D / DI

ProVisionaire Amp Editor is a Windows application that provides all-in-one setup, control, and monitoring capability for Yamaha PC and XMV series power amplifiers. In addition to a comprehensive graphical interface that contributes to easy design and efficient workflow, ProVisionaire Amp Editor provides linear-phase FIR filters for CZR series speakers used with PC series amplifiers, plus a large selection of preset libraries that make it easy to optimize the performance of other Yamaha speakers. ProVisionaire Amp Editor makes the process of setting up and tuning systems for top-quality sound smooth and easy.

ProVisionaire Amp Editor can be used in conjunction with the ProVisionaire Control computer and ProVisionaire Touch tablet applications for comprehensive control of any project, from system design and setup to everyday operation and management. Editor widgets can be dragged and dropped into ProVisionaire Control, allowing parameters to be easily assigned to the ProVisionaire Control KIOSK and ProVisionaire Touch KIOSK applications as well.

Thiết bị tương thích (Power Amplifiers)

Dòng PC:

PC406-D/PC406-DI/PC412-D/PC412-DI

Dòng XMV:

XMV4140/XMV4140-D/XMV4280/XMV4280-D/XMV8140/XMV8140-D/XMV8280/XMV8280-D

1. Tinh chỉnh và quy trình làm việc hiệu quả

ProVisionaire Amp Editor là một công cụ mạnh cho các kỹ sư âm thanh và tích hợp hệ thống.

Công cụ không chỉ cho phép kiểm soát chi tiết của một loạt các thông số cho bộ amplifier và loa, mà còn có thể liên kết/nhóm các kênh amplifier riêng rẽ theo yêu cầu, và có thể liên kết EQ, delay và các thông số khác có liên quan. Tất cả các chức năng này góp phần thiết lập dễ dàng các hệ thống tinh chỉnh.

  • Yamaha ProVisionaire Amp Editor

Màn hình thiết bị (Dòng PC)

  • Yamaha ProVisionaire Amp Editor

Màn hình thiết bị (Dòng XMV)

  • Yamaha ProVisionaire Amp Editor

Màn hình chỉnh sửa bộ xử lý loa (Dòng PC)

  • Yamaha ProVisionaire Amp Editor

Cấu hình liên kết/nhóm amp channel rẽ

2. Giám sát trung tâm cho chức năng quản lý hệ thống tổng thể

ProVisionaire Amp Editor hỗ trợ chức năng giám sát hệ thống (Dịch vụ giám sát ProVisionaire), cho phép giám sát trung tâm tất cả các thiết bị tương thích có kết nối với mạng. Bạn có thể xem trạng thái hoạt động và nhiệt độ thiết bị theo thời gian thực, trong khi cảnh báo và thông tin khác được ghi nhật ký vào máy tính, giảm đáng kể thời gian và nỗ lực cần thiết để khắc phục sự cố.

* Phải cập nhật phần mềm firmware cho bộ khuếch đại dòng PC lên phiên bản 1.0.2 trở lên để sử dụng Dịch vụ giám sát ProVisionaire. Bạn có thể cập nhật phần mềm firmware cho amplifier dòng PC thông qua ứng dụng ProVisionaire Amp Editor. Tham khảo Hướng dẫn cài đặt ProVisionaire Amp Editor để biết chi tiết.

* Amplifiers dòng XMV không hỗ trợ Dịch vụ giám sát ProVisionaire.

Các thiết bị hỗ trợ giám sát hệ thống

Sản phẩm Kiểu
Digital mixing consoles, digital mixers CL1, CL3, CL5, QL1, QL5
Power amplifiers PC406-D, PC406-DI, PC412-D, PC412-DI
Giao diện Rio3224-D2, Rio1608-D2
  • Yamaha ProVisionaire Amp Editor

Chọn chức năng cần theo dõi từ danh sách thiết bị mạng

  • Yamaha ProVisionaire Amp Editor

Thông tin cơ bản cho thiết bị đã chọn

  • Yamaha ProVisionaire Amp Editor

Trạng thái hoạt động và theo dõi lịch sử cho thiết bị đã chọn

  • Yamaha ProVisionaire Amp Editor

3. Kiểm soát các thiết bị mạng con

Yamaha ProVisionaire Amp Editor

ProVisionaire Amp Editor cho phép điều khiển các thiết bị trên các mạng con khác nhau. Điều này có nghĩa là một máy tính có thể cung cấp tất cả các điều khiển cần thiết trong các cơ sở đa mục đích như công viên giải trí và trung tâm mua sắm, nơi có nhiều vùng trên nhiều mạng con cần vận hành độc lập.

ProVisionaire Touch

Điều khiển iPad không dây có thể tùy chỉnh cho các hệ thống Phát thanh công cộng của Yamaha.