SWR2100P Bộ chuyển đổi mạng L2 dòng SWP2 là thiết bị lý tưởng cho hệ thống mạng Dante 96kHz. Thiết bị có 10 cổng etherCON và hai cổng cáp quang nhiều chế độ opticalCON.

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Mac 13/12/11/10 (Intel/M1/M2) Mac 16.6MB 2024-01-17
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Windows Win 27.2MB 2024-01-17
SWR2100P-10G Firmware V3.06.02 162KB 2018-10-31
SWR2100P-5G Firmware V3.05.02 161KB 2018-10-31

* Tên phần mềm Yamaha Audio Network Monitor đã được đổi thành Yamaha LAN Monitor.

Commercial Installation Solutions

SWR Series Brochure

SWR2100P Series Leaflet

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
SWR2100P-10G/SWR2100P-5G Owner's Manual [1MB]
Yamaha LAN Monitor Mac User Guide [15.3MB]
Yamaha LAN Monitor Win User Guide [7.1MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (RK-SWR) [15KB]
CAD Data (SWR2100P-10G, SWR2100P-5G) [169KB]
Data Sheet (SWR2100P-10G, SWR2100P-5G, RK-SWR) [10.3MB]
License Agreement of Open-Source Software Used in Yamaha SWR2100P series [88KB]
RK-SWR Dimensions [97KB]
SWR2100P-10G, SWR2100P-5G Dimensions [164KB]