Dòng RIVAGE PM

Hệ thống mẫu 1

Yamaha cung cấp hai loại tủ rack sức chứa lớn cho đầu vào và đầu ra của hệ thống RIVAGE PM, mỗi loại tương thích với một mạng âm thanh khác nhau. Có thể gắn card TWINLANe hoặc card HY hỗ trợ Dante cho mặt điều khiển của máy xử lý tín hiệu số DSP-RX/DSP-RX-EX hay CSD-R7 để sử dụng cùng với tủ I/O tương ứng là RPio622/RPio222 hoặc Rio3224-D2/Rio1608-D2. Trong mạng Dante, có thể kết nối tối đa tám bộ RPio622/RPio222 với card TWINLANe hoặc kết nối tối đa 24 thiết bị Dante, bao gồm các bộ Rio3224-D2/Rio1608-D2. Bộ điều khiển CS-R10-S được thiết kế ban đầu để sử dụng với RIVAGE PM10 vẫn có thể kết nối được với hệ thống RIVAGE PM7 để người dùng tự chọn làm phần gắn thêm để mở rộng fader hay kết hợp để điều khiển nhiều thao tác khác.

Yamaha RIVAGE PM Series

Hệ thống mẫu 2

Trong hệ thống RIVAGE PM, mỗi thiết bị DSP (xử lý tín hiệu số) có thể được gắn card TWINLANe hoặc card HY hỗ trợ Dante để sử dụng cùng với những tủ rack tương ứng là RPio622/RPio222 hoặc Rio3224-D2/Rio1608-D2. Trong mạng Dante, có thể kết nối tối đa tám bộ RPio622/RPio222 với card TWINLANe hoặc kết nối tối đa 24 thiết bị Dante, bao gồm các bộ Rio3224-D2/Rio1608-D2. Mặt điều khiển CS-R10-S được thiết kế ban đầu để sử dụng với RIVAGE PM10 vẫn có thể kết nối được với hệ thống RIVAGE PM7 để người dùng tự chọn làm phần gắn thêm để mở rộng fader hay kết hợp để điều khiển nhiều thao tác khác.

Yamaha RIVAGE PM Series