Dòng RIVAGE PM

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
R Remote V5.9.0 for Mac macOS 13, 12, 11(Intel/Apple silicon with Rosetta 2) Mac 22MB 2023-08-22
R Remote V5.9.0 for Win 11/10 Win 23.4MB 2023-08-22
RMio64-D Firmware V5.85 for updating with R-Remote - 29.7MB 2023-08-22
RSio64-D Firmware V5.85 - 18.2MB 2023-08-22
Rio1608-D2 Firmware V1.85 - 18MB 2023-05-11
Rio3224-D2 Firmware V1.85 - 18MB 2023-05-11
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
ProVisionaire Edge V1.1.0 for Win11/10 Win 408.9MB 2023-09-26
ProVisionaire Control KIOSK V3.12.0 for Win 11/10 Win 92.1MB 2023-06-07
ProVisionaire Control V3.12.0 for Win 11/10 Win 107.3MB 2023-06-07

Ứng dụng RIVAGE PM StageMix

RIVAGE PM StageMix là ứng dụng cho Apple iPad cho phép điều khiển từ xa các chức năng của hệ thống mixer kỹ thuật số Yamaha RIVAGE hệ PM thông qua giao diện đồ họa đơn giản, trực quan, trong phạm vi không dây.

MonitorMix

MonitorMix là ứng dụng dành cho các thiết bị iOS / Android cho phép trộn AUX không dây riêng biệt.

RIVAGE PM Series Brochure

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Console File Converter User Guide [1.2MB]
CS-R3 Owner's Manual [English] [6.9MB]
CS-R5 Owner's Manual [English] [7.8MB]
DSP-R10 Owner's Manual [3.1MB]
DSP-RX-EX DSP-RX Owner's Manual [1.4MB]
HY Card Installation Instruction Leaflet [2MB]
HY128-MD Owner's Manual [869KB]
HY144-D Firmware Update Guide [English] [487KB]
HY144-D Owner's Manual [English] [427KB]
HY144-D-SRC Firmware Update Guide [English] [727KB]
HY144-D-SRC Owner's Manual [English] [365KB]
HY256-TL Owner's Manual [829KB]
HY256-TL-SMF Owner's Manual [842KB]
MonitorMix User Guide [English] [2.3MB]
Rio3224-D2/Rio1608-D2 Owner's Manual [English] [5.1MB]
RIVAGE PM Block Diagram [1.3MB]
RIVAGE PM Editor Installation Guide [491KB]
RIVAGE PM Firmware Update Guide [1.8MB]
RIVAGE PM series Data List [740KB]
RIVAGE PM series V2.2 Supplemental Manual [English] [1.9MB]
RIVAGE PM series V2.5 Supplemental Manual EN [5MB]
RIVAGE PM series V3 Supplemental Manual [English] [9.2MB]
RIVAGE PM series V4.02 Operation manual [English] [81.1MB]
RIVAGE PM series V5.0 Operation manual [English] [86.7MB]
RIVAGE PM series V6 Operation manual (HTML) [English] [English]
RIVAGE PM series V6 Operation manual [English] [88.1MB]
RIVAGE PM StageMix User Guide [English] [1.6MB]
RIVAGE PM10 System Setup Guide [English] [24.6MB]
RIVAGE PM7 System Setup Guide [English] [20.8MB]
RPio222 Owner's Manual [3.1MB]
RPio622 Owner's Manual [4MB]
RY16-ML-SILK/RY16-DA/RY16-AE Owner's Manual [2MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
BIM Data for Revit (RIVAGE PM Control Surface: CS-R5, CS-R3) [15.4MB]
CAD Data (RIVAGE PM Audio Interface Card: RY, HY) [1.1MB]
CAD Data (RIVAGE PM Control Surface: CS-R10, CS-R10-S, CSD-R7, CS-R5, CS-R3) [18.3MB]
CAD Data (RIVAGE PM DSP Engine: DSP-RX-EX, DSP-RX, DSP-R10) [1.2MB]
CAD Data (RIVAGE PM I/O Rack: RPio, R) [3.6MB]
CAD Data (SWP1) [442KB]
CAD Data (SWP2) [290KB]
CRESTRON Example Programs for 4-Series Platform: RIVAGE PM series [19.8MB]
CRESTRON Example Programs: R Series [2.3MB]
Dante Controller V4.1.0.x Release Notes [354KB]
Data Sheet (Rio3224-D2, Rio1608-D2) [1.5MB]
Data Sheet (RIVAGE PM Series) [20.6MB]
Genius.lab Starter Kit V1.0 (Macro Library) [2.8MB]
MCP1 Remote Control Protocol Specifications V1.0.0 [322KB]
Preset list of P2MB [77KB]
RIVAGE PM Series Network Setup Guide [2.4MB]
RIVAGE PM Series OSC Specifications [724KB]
RIVAGE PM Series Special Key Command List V4.0 [1.5MB]
RIVAGE PM10 dimensions [10.5MB]
RIVAGE PM7 dimensions [10.2MB]
Tested USB flash memory list for CL, QL, RIVAGE PM series [195KB]
Yamaha Dante devices with AES67 Guide [367KB]