Dòng DM7

CL StageMixDM7 StageMix

  • Yamaha DM3 StageMix

Ứng dụng iPad để kiểm soát và giám sát DM7 Series

MonitorMix

  • Yamaha MonitorMix

MonitorMix là ứng dụng dành cho các thiết bị iOS / Android cho phép trộn AUX không dây riêng biệt.

VST Rack

  • Yamaha VST Rack

Phần mềm VST Rack là phần mềm máy chủ plug-in sử dụng các plugin VST, cho phép người dùng tạo ra chính xác hiệu ứng mà mình mong muốn

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
R Remote V5.9.0 for Mac macOS 13, 12, 11(Intel/Apple silicon with Rosetta 2) Mac 22MB 2023-08-22
R Remote V5.9.0 for Win 11/10 Win 23.4MB 2023-08-22
RMio64-D Firmware V5.85 for updating with R-Remote - 29.7MB 2023-08-22
RSio64-D Firmware V5.85 - 18.2MB 2023-08-22
Rio1608-D2 Firmware V1.85 - 18MB 2023-05-11
Rio3224-D2 Firmware V1.85 - 18MB 2023-05-11
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
DM7 and DM7 Compact Firmware Update Guide [430KB]
DM7 Control Owner's Manual [English] [3.1MB]
DM7 Editor Installation Guide [997KB]
DM7 Series Reference Manual [11.8MB]
DM7 StageMix User Guide [English] [5.8MB]
DM7, DM7 Compact Block Diagram [176KB]
DM7, DM7 Compact Owner's Manual [English] [3.8MB]
MonitorMix User Guide [English] [2.3MB]
PY64-MD Owner's Manual [English] [683KB]
PY8-AE Owner's Manual [English] [674KB]
PY-MIDI-GPI Owner's Manual [English] [675KB]
VST Rack Elements V1.5 Plug-in Reference [731KB]
VST Rack Elements V1.5 Plug-in Reference (HTML) [English]
VST Rack Elements V1.5 User's Guide [1023KB]
VST Rack Elements V1.5 User's Guide (HTML) [English]

DM7 Series

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (DM7 Series) [3.5MB]
CAD Data (PY Cards) [358KB]
CAD Data (Rio3224-D2, Rio1608-D2) [1.2MB]
Data Sheet (DM7 Series) [1.6MB]
Data Sheet (Rio3224-D2, Rio1608-D2) [1.5MB]
DM7 Series OSC Specifications [619KB]
MCP1 Remote Control Protocol Specifications V1.0.0 [322KB]