Các sản phẩm cần kích hoạt của Steinberg

Phần mềm được hỗ trợ: Cubase AI, WaveLab Cast, VST Rack Elements

*Những hình ảnh sau đây hiển thị màn hình đăng ký và kích hoạt cho VST Rack Elements.

*Để tải xuống VST Rack Elements, vui lòng sử dụng Download Access Code trên “CUBASE AI DOWNLOAD INFORMATION” trong hộp sản phẩm. Mã truy cập tải xuống trên tờ thông tin cung cấp giấy phép cho VST Rack Elements và Cubase AI.

1. Tải xuống và cài đặt Steinberg Download Assistant.

Để tải xuống và kích hoạt phần mềm đi kèm với các sản phẩm của Yamaha, hãy sử dụng Steinberg Download Assistant.

Chọn và tải xuống phiên bản cho Windows hoặc Mac phù hợp với máy tính của bạn.

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy khởi chạy trình cài đặt để cài đặt Steinberg Download Assistant.

- Windows

Nhấp chuột phải vào tệp .exe và chọn “Run as administrator” (“Chạy với quyền quản trị viên”).

- Mac

Nhấp đúp vào tệp .dmg và chọn “Steinberg Download Assistant Setup” (“Cài đặt Steinberg Download Assistant”).

Steinberg Download Assistant

2. Đăng ký trở thành người dùng MySteinberg

Sau khi hoàn tất cài đặt và kích hoạt Steinberg Download Assistant, máy tính của bạn sẽ kết nối Internet.

Nhấn nút "Đăng nhập để mở trang Đăng nhập “MySteinberg”.

Bạn phải đăng ký với tư cách người dùng để kích hoạt giấy phép sản phẩm, nhận thông tin hỗ trợ, v.v.

Nếu bạn không có ID Steinberg, vui lòng tạo tài khoản MySteinberg.

Bạn sẽ thấy màn hình xác thực yêu cầu quyền mở Steinberg Download Assistant trong trình duyệt của bạn. Sau khi chấp thuận yêu cầu này, bạn sẽ có thể sử dụng Steinberg Download Assistant.

Chạy lại Steinberg Download Assistant.

Nếu có bất kỳ bản cập nhật nào, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt chúng.

3. Đăng ký mã truy cập tải xuống của bạn

Nhập mã truy cập tải xuống từ nút trên cùng bên trái trong Steinberg Download Assistant.

Nhấp vào đây, sau đó nhập mã truy cập tải xuống và số ser-ri sản phẩm Yamaha của bạn.

Mã truy cập tải xuống được in trên Download Information trong mục sản phẩm.

Có thể xem số sê-ri ở mặt sau của thiết bị và trên hộp sản phẩm.

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

Khi bạn đã nhập mã và số, license sản phẩm tương ứng sẽ được hiển thị, sau đó bạn có thể đóng hộp thoại.

4. Tải xuống phần mềm và kích hoạt

Tải xuống phần mềm và mở tab [My Products] để xem các sản phẩm đã đăng ký của bạn. Các đường dẫn để tải tệp xuống được hiển thị ở bên phải.

Sau quá trình tải xuống và hoàn tất cài đặt, hãy mở phần mềm, nhấp vào nút "Đăng nhập" để kích hoạt license trên Steinberg Activation Manager và nhấp vào nút "Kích hoạt".

Đăng nhập

Kích hoạt