System Examples: Live Sound

Simple, flexible setup in any venue.

Một hệ thống Daisy-chain đơn giản

Một hệ thống Daisy-chain đơn giản

Những cổng switch trên mixer cho phép những mixer CL có thể được thiết lập dễ dàng cho các cấu hình mạng daisy-chain hoặc star. Trong ví dụ này, mixer ở vị trí FOH được kết nối trực tiếp với bộ I/O rack ở bên cạnh sân khấu. Hệ thống mạng ở chế độ self-configured. Dĩ nhiên ứng dụng iPad CL StageMix cũng có thể được sử dụng trong những hệ thống đơn giản như thế này, và Dante Virtual Soundcard có thể được dùng cho việc thu âm multitrack vào software máy tính như Steinberg’s Nuendo.

Một hệ thống mạng Star linh hoạt

Một hệ thống mạng Star linh hoạt

Cấu trúc liên kết Star có thể được cấu hình với những bộ switch mạng gigabit. Trong cấu hình này, những kết nối redundant tới mỗi thiết bị trong hệ thống được thiết lập để đảm bảo khi một dây tín hiệu hoặc một thiết bị mạng gặp sự cố thì toàn bộ hệ thống vẫn tiếp tục vận hành bình thường. Chức năng Gain Compensation cho phép nhiều mixer điều khiển gain analog trên cùng một bộ I/O rack, để thống nhất việc vận hành hệ thống FOH và monitor. Nhiều máy tính cũng có thể được dùng để thu âm live.

* CL firmware phiên bản 1.5 trở lên được yêu cầu cho việc điều khiển gain analog của thiết bị Ri8-D.

System Examples: Halls and Theaters

Versatility and reliability for a wide range of applications.

Hệ thống NEXO NXAMP

Hệ thống NEXO NXAMP

Ampli NEXO NXAMP có thể kết nối với mixer CL bằng việc gắn thêm card mạng Dante NXDT104 trong NEXO NXAMP. Ngoài việc truyền tải âm với mạng Dante, việc kết nối với NXAMP cũng có thể được điều khiển từ màn hình cảm ứng trên mixer CL.

* CL firmware phiên bản 1.5 trở lên được yêu cầu để điều khiển gain analog của thiết bị Ri8-D và kết nối với NXAMP.

Kết hợp Live Sound và Production

Kết hợp Live Sound và Production

Hệ thống sản xuất âm thanh tiên tiến Nuage có thể kết hợp với hệ thống live sound của mixer CL và những dòng rack I/O Rio qua hệ thống mạng Dante. Điều đó có thể tạo nên một hệ thống âm thanh đồng nhất có thể hoạt động cùng lúc cho live sound và production trong những phòng thu của hội trường hay nhà hát. Bởi vì chức năng Gain Compensation có thể được áp dụng khi các bộ rack I/O Rio được sử dụng với bàn mixer CL, việc điều chỉnh gain analog từ nhiều mixer CL được kết nối sẽ không gây ra những thay đổi ngoài mong muốn cho tổng âm lượng.

* CL firmware phiên bản 1.5 trở lên được yêu cầu để điều khiển gain analog của thiết bị Ri8-D.

System Examples: Broadcast

Broadcast applications demand a great deal of the equipment used in terms of features, adaptability, sound, and reliability.

Thiết bị RMio64-D được dùng để truyền tín hiệu MADI đến các xe màu

Thiết bị RMio64-D được dùng để truyền tín hiệu MADI đến các xe màu

Hệ thống live sound bao gồm một mixer CL ở vị trí FOH và một mixer QL ở bên cạnh sân khấu. Ngoài việc xử lý tín hiệu monitor, chức năng Port-to-Port của mixer QL cho phép nó đóng vai trò như là một thiết bị I/O, do đó giảm bớt được độ phức tạp và kích thước của cả hệ thống.

Thiết bị RMio64-D chuyển đổi tín hiệu Dante trong hệ thống thành tín hiệu MADI để truyền đến những xe màu ở bên ngoài khu vực sân khấu. Chức năng chuyển đổi sample rate tích hợp bên trong RMio64-D giải quyết hiệu quả các vấn đề đồng bộ word clock.

Mixer CL hoặc QL với phiên bản 3.0 trong hệ thống âm thanh surround

Mixer CL hoặc QL với phiên bản 3.0 trong hệ thống âm thanh surround

Những kết nối tới các loa monitor surround được thực hiện với các cổng OMNI OUT trên mixer hoặc các khe cắm mở rộng Mini-YGDAI.

Nguồn âm thanh surround bên ngoài có thể được truyền vào mixer thông qua khe cắm mở rộng Mini-YGDAI để những nguồn âm này có thể được chuyển và kiểm âm với mixer. Những tín hiệu surround cũng có thể được truyền vào các meter surround bên ngoài thông qua khe cắm Mini-YGDAI.