Dòng R (USB)

BYPASS USB được kích hoạt khi cổng USB bị gián đoạn do trạng thái của PC hoặc trạng thái của kết nối USB. Điểu này giảm thiểu tác động của việc mất âm thanh xảy ra khi cổng USB bị gián đoạn. Ví dụ, nếu có tín hiệu âm thanh bất thường từ PC, nếu tốc độ mẫu Dante bị thay đổi, hoặc nếu kết nối USB với PC bị gián đoạn, chế độ sẽ chuyển sang bypass.

Bạn có thể chọn có nên đặt âm thanh thành Đi qua hoặc Tắt tiếng ở chế độ bypass cho mỗi giá đỡ hay không. Cài đặt mặc định là Bypass.

Các mức có thể được điều chỉnh khi âm thanh được đặt thành Đi qua. Nếu bạn thấy nhiều lần chuyển ngoài ý muốn, hãy thử các cài đặt PC sau:

- Tắt Wi-Fi và Bluetooth

- Tạm dừng cập nhật Windows

- Tạm dừng phần mềm bảo mật

- Tắt các trình điều khiển âm thanh không cần thiết

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản thích hợp của Yamaha Steinberg USB Driver.

RUio16-D hoạt động với máy Apple Silicon Mac. Với máy Mac có Apple Silicon, quy trình cài đặt Yamaha Steinberg USB Driver khác với quy trình thông thường do những thay đổi về thông số kỹ thuật của cài đặt bảo mật trong macOS. Phương pháp cụ thể được mô tả dưới đây.