Dòng R (USB)

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Yamaha Steinberg USB Driver V3.1.4 for Mac macOS 14/13/12/11(Intel/Apple silicon) Mac 7.6MB 2023-01-26
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.4 for Mac macOS 10.15-10.13 Mac 7.3MB 2023-01-26
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.3 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2022-10-11

VST Rack Pro

Yamaha RUio16-D: VST Rack Pro Download

Phần mềm VST Rack Pro đi kèm với RUio16-D là phần mềm chủ plug-in sử dụng plug-in VST, cho phép bạn tạo ra chính xác effect rack mà bạn muốn.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
RUio16-D Owner's Manual [3.8MB]
RUio16-D Technical Specifications [683KB]
VST Rack Pro Plug-in Reference [8.9MB]
VST Rack Pro Plug-in Reference (HTML) [English]
VST Rack Pro User's Guide [989KB]
VST Rack Pro User's Guide (HTML) [English]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (RUio16-D) [153KB]
Data Sheet (RUio16-D) [593KB]