P-S500 Sản phẩm mới

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.5 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2023-03-14
Yamaha Steinberg USB Driver V2.0.3 for Windows 10/8.1/7 (32-bit/64-bit) Win 7.1MB 2020-03-02
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
P-S500 Owner's Manual [2.5MB]
Smart Pianist User Guide (language selectable) [English]
P-S500 Data List [631KB]
Computer-related Operations (language selectable) [English]
P-S500 Owner's Manual (TEXT) [59KB]
MIDI Basics [142KB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Compatible Android Device for Smart Pianist [151KB]
Smart Pianist Specifications [264KB]