P-S500

Cất bước hành trình âm nhạc của bạn

Khái quát

Hãy thử chơi bản nhạc bạn yêu thích

Trước tiên mà trước nhất, đây là đàn piano

Phòng Piano

Tiếng đàn chân thực theo các ngón đàn của bạn

Ban nhạc đệm dành riêng cho bạn

Công cụ học đàn hoàn hảo

Ghi lại bản nhạc bạn chơi

Chơi Solo