P-35 Ngừng sản xuất

L-85

2,945,455 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Chân đàn vô song

FC4 Ngừng sản xuất

HPE-150

Tai nghe

HPE-30

Tai nghe

PA-150

540,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (đã bao gồm VAT)

Adapter nguồn AC