Dòng YCHT7000 Ống chuông Ngừng sản xuất

YCHT7052C

YCHT7053C#

YCHT7054D

YCHT7055D#

YCHT7056E

YCHT7057F

YCHT7058F#

YCHT7059G

YCHT7060G#

YCHT7061A

YCHT7062A#

YCHT7063B

YCHT7064C

YCHT7065C#

YCHT7066D

YCHT7067D#

YCHT7068E

YCHT7069F

YCHT7049A

YCHT7050A#

YCHT7051B

YCHT7070F#

YCHT7071G

Chiều dài ống

YCHT7049A 174cm

YCHT7052C 155cm

YCHT7069F 91cm

YCHT7071G 85cm

* Chiều dài ống chuông là gần đúng. Chiều dài thực tế có thể thay đổi đến mức ±2cm/±0,8”.