Let your music take you to new places

Voice & Style Expansion Packs enable you to customize the PSR with a wide range of additional content from all over the world. When loaded into the keyboard, you can instantly access authentic new sounds, rhythms and backing in the musical style of your choice.

Use Yamaha Expansion Manager to create individual expansion data sets containing content from various packs. You can even create your own voices based on your sample library.

Nội dung mở rộng (Expansion Contents) cài đặt sẵn là dữ liệu nội dung mở rộng được cài đặt sẵn trên PSR-SX để phát nhạc phù hợp với ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể lấy dữ liệu Gói từ liên kết tải xuống để khôi phục dữ liệu sau khi bị xóa và bạn cũng có thể đóng gói các gói tải xuống với các gói mong muốn thông qua phần mềm “Yamaha Expansion Manager” trên máy tính của bạn.

Vietnam Pack 2 (dữ liệu tương thích Yamaha Expansion Manager)

Bổ sung thêm vào các loại nhạc đa dạng trong Vietnam Pack, Vietnamese 2 có thêm dòng nhạc nhảy như PopChaChaCha, PoPReggae, House DJ, EDM.

Vietnam Pack 2 (dữ liệu tương thích Yamaha Expansion Manager)

Châu Phi (Gói mở rộng cài đặt sẵn - Dữ liệu tương thích với Yamaha Expansion Manager)

Châu Phi (Gói mở rộng cài đặt sẵn - Dữ liệu tương thích với Yamaha Expansion Manager)

Gói mở rộng cài đặt sẵn Châu Phi cung cấp 3 bộ trống mới bao gồm các bản ghi âm chất lượng cao, xác thực của các nhạc sĩ chuyên nghiệp chơi trống nói Châu Phi, bên cạnh 10 kiểu nhạc mới.

Châu Âu (Gói mở rộng cài đặt sẵn - Dữ liệu tương thích với Yamaha Expansion Manager)

Châu Âu (Gói mở rộng cài đặt sẵn - Dữ liệu tương thích với Yamaha Expansion Manager)

Gói Châu Âu bao gồm nhiều thể loại âm nhạc truyền thống trên khắp Châu Âu. Nội dung thiết yếu từ 5 Gói Đông Âu, Tây Âu, Đông Nam Châu Âu, Balkan và Màu sắc của Iberia.

Mỹ Latinh (Gói mở rộng cài đặt sẵn - Dữ liệu tương thích với Yamaha Expansion Manager)

Mỹ Latinh (Gói mở rộng cài đặt sẵn - Dữ liệu tương thích với Yamaha Expansion Manager)

Gói bao gồm âm thanh chất lượng cao của các nhạc cụ Accordion, Trompeta, Bajo Sexto và Gritos (gọi), mang đến âm thanh có mức độ xác thực cao. Nội dung thiết yếu từ 3 Gói Mexico Banda, Mariachi & Norteno, và Cumbia.

Trung Đông (Gói mở rộng được cài đặt sẵn - Dữ liệu tương thích với Yamaha Expansion Manager)

Trung Đông (Gói mở rộng được cài đặt sẵn - Dữ liệu tương thích với Yamaha Expansion Manager)

Gói mở rộng cài đặt sẵn Trung Đông tập hợp nhiều nội dung từ khắp Trung Đông, bao gồm cả Super Articulation! Sáo Nay, kèn Mizmar, đàn Kamancheh và nhiều nhạc cụ khác.