PSR-SX900 PSR-SX700 PSR-SX600
Thân Màu sắc Màu đen Màu đen Màu đen
Kích thước Rộng 1017 mm 1017 mm 1004 mm
Cao 139 mm 139 mm 134 mm
Dày 431 mm 431 mm 410 mm
Trọng lượng Trọng lượng 11,5 kg 11,5 kg 8,1 kg
Hộp đựng Rộng 1.181 mm (46-1/2") 1.181 mm (46-1/2") -
Cao 251 mm (9-7/8") 251 mm (9-7/8") -
Dày 524 mm (20-5/8") 524 mm (20-5/8") -
Bàn phím Số phím 61 61 61
Loại Phím đàn organ (FSB), chức năng Initial Touch Phím đàn organ (FSB), chức năng Initial Touch Đàn organ, cảm nhận ban đầu
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh Bình thường, Mềm 1, Mềm 2, Cứng 1, Cứng 2 Bình thường, Mềm 1, Mềm 2, Cứng 1, Cứng 2 Bình thường, Mềm 1, Mềm 2, Cứng 1, Cứng 2
Các Bộ Điều Khiển Khác Cần điều khiển -
Núm điều khiển 2 (có thể gán) 2 (có thể gán) 2 (có thể gán)
Nút điều khiển độ cao - -
Biến điệu - -
Hiển thị Loại VGA LCD dải màu rộng TFT VGA LCD dải màu rộng TFT Màn hình LCD TFT WQVGA màu
Kích cỡ 800 x 480 điểm (7 inch) 800 x 480 điểm (7 inch) 480 x 272 điểm (4,3 inch)
Màn hình cảm ứng -
Màu sắc Màu sắc Màu sắc Màu sắc
Ngôn ngữ Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý
Bảng điều khiển Ngôn ngữ Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
Tạo Âm Công nghệ tạo âm Lấy mẫu AWM Stereo Lấy mẫu AWM Stereo Lấy mẫu AWM Stereo
Đa âm Số đa âm (Tối đa) 128 128 128
Cài đặt sẵn Số giọng 1337 Tiếng nhạc + 56 Bộ trống/SFX kits 986 Tiếng nhạc + 41 Bộ trống/SFX kits 850 Tiếng nhạc + 43 Bộ Trống/SFX + 480 Tiếng nhạc XG
Giọng Đặc trưng 252 S.Art!, 54 Mega, 31 Sweet!, 87 Cool!, 131 Live! , 24 tiếng sáo Organ! 131 S.Art!, 30 Mega Voice, 31 Âm sắc Sweet!, 74 Âm sắc Cool! , 89 Âm sắc Live!, 24 tiếng sáo Organ! 73 Tiếng S.Articulation!, 27 Tiếng MegaVoice, 27 Tiếng Sweet!, 64 Tiếng Cool!, 71 Tiếng Live!
Tính tương thích XG Có (để phát lại bài hát) Có (để phát lại bài hát) Có (để phát lại bài hát)
GS Có (để phát lại bài hát) Có (để phát lại bài hát) Có (để phát lại bài hát)
GM
GM2
Có thể mở rộng Giọng mở rộng Có (tối đa khoảng 1 GB) Có (tối đa khoảng 400 MB) Có (tối đa khoảng 100MB)
Chỉnh sửa Bộ tiếng nhạc Bộ tiếng nhạc Bộ tiếng nhạc
Phần Phải 1, Phải 2, Phải 3, Trái Phải 1, Phải 2, Phải 3, Trái Phải 1, Phải 2, Trái
Loại Tiếng Vang 59 Cài đặt trước + 30 Người dùng 59 Cài đặt trước + 30 Người dùng 52 Cài đặt trước + 30 Người dùng
Thanh 106 Cài đặt trước + 30 Người dùng 106 Cài đặt trước + 30 Người dùng 106 Cài đặt trước + 30 Người dùng
DSP 322 mẫu Cài đặt sẵn (với VCM) + 30 Người dùng 322 Cài đặt trước + 30 Người dùng 295 Cài đặt trước + 30 Người dùng
Biến tấu Chèn Vào 1-8: 322 Mẫu Cài đặt sẵn (với VCM) + 30 Người dùng 1-5: 322 mẫu Cài đặt trước + 30 User -
Bộ nén Master 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng
EQ Master 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng
EQ Part 28 phần 28 phần 27 phần
Khác Hiệu ứng Micrô/Guitar: Cổng ngăn tiếng ồn, Bộ nén, EQ 3 băng tần, Hiệu ứng âm: 23 Hiệu ứng Micrô/Guitar: Cổng ngăn tiếng ồn x 1, Bộ nén x 1, EQ 3 băng tần Hiệu ứng Micrô: Cổng ngăn tiếng ồn x 1, Bộ nén x 1, EQ 3 băng tần
Hợp âm rời (Arpeggio)
Hòa Âm Giọng Số lượng cài đặt sẵn Hòa âm: 54, Bộ phát âm tổng hợp: 20 - -
Số cài đặt người dùng 60 *Số này là tổng số Hòa âm và Bộ phát âm tổng hợp - -
Cài đặt sẵn Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn 525 400 415
Tiết tấu đặc trưng 463 Điệu nhạc Pro, 46 Điệu nhạc Phiên, 10 Điệu nhạc DJ, 6 Kiểu chơi tự do 353 Điệu nhạc Pro, 34 Điệu nhạc Phiên, 10 Điệu nhạc DJ, 3 Kiểu chơi tự do 372 Pro Styles, 32 Session Styles, 10 DJ Styles, 1 Free Play
Phân ngón Đơn ngón, Ngón, Ngón trên bass, Đa ngón, Ngón AI, Toàn bộ bàn phím, Toàn bộ bàn phím AI Đơn ngón, Ngón, Ngón trên bass, Đa ngón, Ngón AI, Toàn bộ bàn phím, Toàn bộ bàn phím AI Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard, Smart Chord
Kiểm soát Tiết Tấu INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3
Các đặc điểm khác Cài đặt một nút nhấn (OTS) 4 cho mỗi Style 4 cho mỗi Style 4 cho mỗi Style
Chord Looper - -
Khôi phục thiết lập mẫu Điệu nhạc
Unison & Accent - -
Có thể mở rộng Tiết tấu mở rộng Có (Bộ nhớ trong) Có (Bộ nhớ trong) Có (Bộ nhớ trong)
Tiết tấu âm mở rộng Có (Bộ nhớ trong) - -
Tính tương thích Định dạng tệp Style, định dạng tệp Style GE Định dạng tệp Style, định dạng tệp Style GE Định dạng tệp kiểu (SFF), Định dạng tệp kiểu GE (SFF GE)
Cài đặt sẵn Số lượng bài hát cài đặt sẵn 5 bài hát mẫu 5 bài hát mẫu 3 bài hát mẫu
Thu âm Số lượng bài hát Không giới hạn (tùy thuộc vào dung lượng ổ đĩa) Không giới hạn (tùy thuộc vào dung lượng ổ đĩa) -
Số lượng track 16 16 16
Dung Lượng Dữ Liệu khoảng 3 MB/bài hát khoảng 3 MB/bài hát khoảng 1 MB/bài hát
Chức năng thu âm Ghi âm nhanh, ghi âm nhiều bản, ghi âm bước Ghi âm nhanh, ghi âm nhiều bản, ghi âm bước Quick Recording, Multi Track Recording
Định dạng dữ liệu tương thích Phát lại SMF (Định dạng 0 và 1), XF SMF (Định dạng 0 và 1), XF SMF (Định dạng 0 và 1), XF
Thu âm SMF (Định dạng 0) SMF (Định dạng 0) SMF (Định dạng 0)
Cài đặt sẵn Số dãy Đa Đệm 329 Banks x 4 Pads 226 Banks x 4 Pads 188 Banks x 4 Pads
Âm thanh Liên kết
Đăng ký Số nút 8 8 8
Kiểm soát Trình tự đăng ký, đóng băng Trình tự đăng ký, đóng băng Trình tự đăng ký, đóng băng
Danh sách phát Số lượng bản ghi 2500 (tối đa) Bản ghi cho mỗi tệp Danh sách phát 2500 (tối đa) Bản ghi cho mỗi tệp Danh sách phát 500 (tối đa) Bản ghi cho mỗi tệp Danh sách phát
Bài học//Hướng dẫn Bài học//Hướng dẫn Thực hiện theo đèn, Phím bất kỳ, Karao-Key, Tempo của bạn Thực hiện theo đèn, Phím bất kỳ, Karao-Key, Tempo của bạn Thực hiện theo đèn, Phím bất kỳ, Karao-Key, Tempo của bạn
Tìm kiếm Ngân hàng đăng ký Ngân hàng đăng ký Ngân hàng đăng ký
Demo/Giúp đỡ Diễn tập
Kiểm soát toàn bộ Bộ đếm nhịp
Dãy Nhịp Điệu 5 - 500, Tap Tempo 5 - 500, Tap Tempo 5 - 500, Tap Tempo
Dịch giọng -12 – 0 – +12 -12 – 0 – +12 -12 – 0 – +12
Tinh chỉnh 414,8 – 440 – 466,8 Hz 414,8 – 440 – 466,8 Hz 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz
Nút quãng tám
Loại âm giai 9 loại 9 loại 9 loại
Cài đặt quy mô phụ - -
Bluetooth Có (Audio) * Có thể không có chức năng này tùy thuộc vào quốc gia - -
Tổng hợp Truy cập trực tiếp
Chức năng hiển thị chữ
Tùy chỉnh ảnh nền -
Cổng ra DC Có (sử dụng bộ điều hợp hiển thị USB có bán trên thị trường) * Để biết danh sách các thiết bị tương thích, hãy truy cập trang web “Yamaha Downloads”. PSR-SX900 tạo ra hình ảnh kích thước 800 x 600 để hiển thị bên ngoài. Kích thước của màn hình chính là 800 x 480, vì vậy sẽ luôn có các vùng trống ở trên và dưới hình ảnh. - -
Giọng nói Hòa âm//Echo Có (với Arpeggio) Có (với Arpeggio) Có (với Arpeggio)
Bảng điều khiển
Đơn âm/Đa âm
Thông tin giọng
Phong cách Bộ tạo tiết tấu
Thông tin OTS
Bài hát Chức năng hiển thị điểm
Chức năng hiển thị lời bài hát
Bộ tạo bài hát
Đa đệm Bộ tạo đa đệm
Trình ghi / phát âm thanh Thời gian ghi (tối đa) 80 phút/bài hát 80 phút/bài hát 80 phút/bài hát
Thu âm .wav (Định dạng WAV:Tốc độ mẫu 44,1 kHz, độ phân giải 16 bit, âm thanh nổi), .mp3 (tốc độ mẫu 44,1 kHz, 128/256/320 kbps, mono/stereo) .wav (Định dạng WAV:Tốc độ mẫu 44,1 kHz, độ phân giải 16 bit, âm thanh nổi), .mp3 (tốc độ mẫu 44,1 kHz, 128/256/320 kbps, mono/stereo) *chỉ với USB .wav (định dạng WAV: tốc độ lấy mẫu 44,1 kHz, độ phân giải 16 bit, stereo)
Phát lại .wav (Định dạng WAV:tốc độ lấy mẫu 44,1 kHz, độ phân giải 16 bit, stereo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3:tốc độ lấy mẫu 44,1/48,0 kHz, 64-320 kbps và tốc độ bit thay đổi, mono/streo) .wav (Định dạng WAV:tốc độ lấy mẫu 44,1 kHz, độ phân giải 16 bit, stereo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3:tốc độ lấy mẫu 44,1/48,0 kHz, 64-320 kbps và tốc độ bit thay đổi, mono/streo) *chỉ với USB .wav (định dạng WAV: tốc độ lấy mẫu 44,1 kHz, độ phân giải 16 bit, stereo)
Chức năng hiển thị lời bài hát Có (chỉ .mp3) Có (chỉ .mp3) -
Giàn trãi thời gian
Chuyển độ cao
Xóa âm
Lưu trữ Bộ nhớ trong Có (tối đa khoảng 4 GB) Có (tối đa khoảng 1 GB) Có (tối đa khoảng 20 MB)
Đĩa ngoài Ổ đĩa flash USB Ổ đĩa flash USB Ổ đĩa flash USB
Kết nối Tai nghe
BÀN ĐẠP CHÂN 1 (DUY TRÌ), 2 (PHÁT ÂM), Có thể gán chức năng 1 (DUY TRÌ), 2 (PHÁT ÂM), Có thể gán chức năng 1 (Sustain), 2 (Unison), Function Assignable
Micro Micrô/Guitar x 1 Micrô/Guitar x 1 Micrô x 1
MIDI VÀO, RA VÀO, RA -
AUX IN Giắc cắm Stereo mini Giắc cắm Stereo mini Giắc cắm Stereo mini
LINE OUT ĐẦU RA CHÍNH (L/L+R, R), SUB (AUX) ĐẦU RA (1,2 (L/L+R, R)) ĐẦU RA CHÍNH (L/L+R, R) MAIN OUTPUT (L/L+R, R)
USB TO DEVICE Có (x 2)
USB TO HOST
Ampli (15 W + 10 W) x 2 15 W x 2 15 W x 2
Loa 13 cm x 2 + 2,5 cm (vòm) x 2 13 cm x 2 + 5 cm x 2 12 cm x 2
Bộ nguồn PA-130 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) PA-130 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) PA-300C (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị)
Tiêu thụ điện 24 W 21 W 17 W
Chức năng Tự động Tắt Nguồn
Phụ kiện kèm sản phẩm Hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu, Đăng ký sản phẩm thành viên trực tuyến, Giá đỡ bản nhạc, Bộ chuyển đổi AC (có thể không có tùy thuộc vào khu vực của bạn. Hãy hỏi đại lý Yamaha của bạn.) Hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu, Đăng ký sản phẩm thành viên trực tuyến, Giá đỡ bản nhạc, Bộ chuyển đổi AC (có thể không có tùy thuộc vào khu vực của bạn. Hãy hỏi đại lý Yamaha của bạn.) Hướng dẫn sử dụng, Đăng ký thành viên trực tuyến cho sản phẩm, Giá đỡ bản nhạc, Bộ chuyển đổi AC (có thể không có tùy thuộc vào khu vực của bạn. Hãy hỏi đại lý Yamaha nơi bạn mua sản phẩm.)