GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TIẾNG (VOICE)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐIỆU NHẠC (STYLE)

NÚM LIVE CONTROL

MULTI PAD (BỘ NHẠC ĐỆM BỔ SUNG) 1/2

MULTI PAD (BỘ NHẠC ĐỆM BỔ SUNG) 2/2

Chức năng Nhạc đệm Bổ sung Liên kết Âm thanh (Audio Link Multi Pad)

CẦN ĐIỀU KHIỂN (JOYSTICK) 1/2

CẦN ĐIỀU KHIỂN (JOYSTICK) 2/2

Chức năng Giữ Chuyển điệu (Modulation Hold)

BỘ LỌC ÂM THANH TỔNG

TẠO VÒNG HỢP ÂM 1/4

Ghi lại một hợp âm và tạo vòng lặp

TẠO VÒNG HỢP ÂM 2/4

Khơi nguồn cảm hứng từ các Điệu nhạc khác nhau

TẠO VÒNG HỢP ÂM 3/4

Tạo và lưu tới 8 chuỗi hợp âm

TẠO VÒNG HỢP ÂM 4/4

với ứng dụng Chord Tracker

PHÁT HIỆN HỢP ÂM

KHÔI PHỤC MỤC ĐIỆU NHẠC

HỢP ÂM RẢI (ARPEGGIO)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

FunkyShuffle (R&B)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

NashvillePop (Country)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

12-8PopBallad (Pop)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

OnBroadway (Movie&Show)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

80sClassic6-8 (RetroPop)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

BigBandSwing (Jazz)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

CoolBossa (Latin)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

FantasyFox (Entertainer)