PAC612VIIFM PAC612VIIFMX PAC611HFM PAC611VFM PAC611VFMX PAC612VII PAC612VIIX PAC611H PAC311H PAC212VQM PAC212VFM PAC120H PAC112V PAC112VMX PAC112VM PAC112J PAC112JL PAC012
Tổng quan Cấu tạo Bolt-on Chỗ bắt bu-lông từ cần đàn vào thân đàn Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Chỗ bắt bu-lông từ cần đàn vào thân đàn Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on
Độ dài âm giai 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648,0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25 1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648,0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm)
Thân Vật liệu thân đàn Alder / Flamed Maple Laminated Alder / Flamed Maple Laminated Alder / Flamed Maple Laminated Alder / Flamed Maple Laminated Alder / Flamed Maple Laminated Alder Gỗ Trăn Alder Alder Alder / Quilted Maple Laminated Alder / Flamed Maple Laminated Alder Alder Alder Alder Alder Alder Gỗ gụ
Body Finish Gloss Polyurethane Màu xanh mịn mờ, Màu vàng mịn tự nhiên: Satin Polyurethane Teal Green Metallic:Polyurethane bóng Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Satin Polyurethane Gloss Polyurethane Màu xanh mịn mờ, Màu vàng mịn tự nhiên: Satin Polyurethane Teal Green Metallic:Polyurethane bóng Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Màu vàng mịn tự nhiên :Các màu khác Polyurethane mịn:Polyurethane bóng Màu vàng mịn tự nhiên :Các màu khác Polyurethane mịn:Polyurethane bóng Satin Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane
Cổ kèn Vật liệu cổ đàn Maple Gỗ thích Maple Maple Maple Maple Gỗ thích Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple
Neck Finish Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Satin Polyurethane Gloss Polyurethane Màu xanh mịn mờ, Màu vàng tự nhiên: Satin Polyurethane Teal Green Metallic:Polyurethane bóng Gloss Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane
Vật liệu phần phím đàn Rosewood Gỗ hồng Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Gỗ hồng Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Maple Maple Rosewood or Walnut Rosewood or Walnut Rosewood or Walnut
Bán kính phần phím đàn 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm)
Dây và phím đàn Medium Trung bình Medium Medium Medium Medium Trung bình Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium
Số phím đàn 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Vật liệu hạt Graph Tech TUSQ Ốc vít Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Urea Urea Urea Urea Urea Urea Urea Urea Urea
Chiều rộng cổ đàn @ Phím đàn 0 / Phím đàn 12 41.0 / 51.4 mm 41,0 / 51,4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41,0 / 51,4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm
Độ dày @ Phím đàn 1 / Phím đàn 12 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20,9 / 22,9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm
Điện tử Bộ thu âm ở cổ đàn Seymour Duncan SSL-1 Seymour Duncan SSL-1 Seymour Duncan SP90-1n Seymour Duncan SP90-1n Seymour Duncan SP90-1n Seymour Duncan SSL-1 Seymour Duncan SSL-1 Seymour Duncan SP90-1n P-90 Type Single Coil /Alnico Single Coil/Alnico V Single Coil/Alnico V Humbucker / Alnico V Single Coil/Alnico V Single Coil/Alnico V Single Coil/Alnico V Single Coil / Ceramic Single Coil / Ceramic Single Coil / Ceramic
Bộ thu âm ở giữa Seymour Duncan SSL-1 RwRp Seymour Duncan SSL-1 RwRp - - - Seymour Duncan SSL-1 RwRp Seymour Duncan SSL-1 RwRp - - Single Coil/Alnico V Single Coil/Alnico V - Single Coil/Alnico V Single Coil/Alnico V Single Coil/Alnico V Single Coil / Ceramic Single Coil / Ceramic Single Coil / Ceramic
Bộ thu âm ở ngựa đàn Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Humbucker / Alnico Humbucker/Alnico V Humbucker/Alnico V Humbucker / Alnico V Humbucker/Alnico V Humbucker/Alnico V Humbucker/Alnico V Humbucker / Ceramic Humbucker / Ceramic Humbucker / Ceramic
Điều khiển Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Âm lượng chính, Âm thanh chính (Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Âm lượng chính, Âm thanh chính (Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone Master Volume, Master Tone Master Volume, Master Tone
Nút chỉnh bộ phận cảm ứng âm thanh 5-Position Lever Switch Cần gạt 5 vị trí 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch Cần gạt 5 vị trí 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch
Phụ kiện Ngựa đàn Wilkinson VS50 6 Wilkinson VS50 6 Hardtail bridge with Graph Tech String Saver Saddle Wilkinson VS50 6 Wilkinson VS50 6 Wilkinson VS50 6 Wilkinson VS50 6 Hardtail bridge with Graph Tech String Saver Saddle Hardtail Bridge Vintage Style Tremolo with Block Saddle Vintage Style Tremolo with Block Saddle Hardtail Bridge Vintage Style Tremolo with Block Saddle Vintage Style Tremolo with Block Saddle Vintage Style Tremolo with Block Saddle Vintage Style Tremolo Vintage Style Tremolo Vintage Style Tremolo
Cần đàn Tremolo Φ5.2(Slot-in) Φ5.2(Slot-in) - Φ5.2(Slot-in) Φ5.2(Slot-in) Φ5.2(Slot-in) Φ5.2(Slot-in) - - Φ5(Screw-in) Φ5(Screw-in) - Φ5(Screw-in) Φ5(Screw-in) Φ5(Screw-in) Φ5(Screw-in) Φ5(Screw-in) Φ5.2(Screw-in)
Khoảng cách dây đàn 10.8mm 10.8mm 10.5mm 10.8mm 10.8mm 10.8mm 10.8mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm
Đuôi đàn - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bộ trục lên dây đàn Grover Locking Tuners Khóa chỉnh dây đàn Grover Grover Locking Tuners Grover Locking Tuners Grover Locking Tuners Grover Locking Tuners Khóa chỉnh dây đàn Grover Grover Locking Tuners Grover Locking Tuners Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Covered
Pickguard 3-Ply Black 3-Ply Cream 4-Ply Tortoiseshell 4-Ply Tortoiseshell Aluminum 3-Ply Black Màu xanh mịn mờ:3-Ply Cream Teal Green Metallic, Màu vàng mịn tự nhiên: 4-Ply White Pearloid 4-Ply Tortoiseshell 4-Ply Tortoiseshell 3-Ply White 3-Ply White 3-Ply Black 3-Ply White 3-Ply Black 3-Ply White 1-Ply White 1-Ply White 1-Ply White
Khác Khổ dây đàn D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 D'Addario EXL120 / 0,009-0,042 D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 D'Addario EXL-120 / 0.009-0.042 D'Addario EXL-120 / 0.009-0.042 D'Addario EXL120 / 0,009-0,042 D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042
Bao kèn - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tính năng đặc biệt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PAC611VFM, PAC611VFMX, PAC611HFM
PAC112V, PAC112VCX, PAC112VM, PAC112VMX, PAC212VQM, PAC212VFM, PAC612VIIFM
PAC510V
PAC311H
PAC120H
PAC012, PAC112J, PAC112JL