Dòng PAC600

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1990, dòng sản phẩm Pacifica được thúc đẩy bởi hoạt động chơi nhạc phòng thu ở California trong ngày - nơi tính linh hoạt, hiệu suất và cá tính có ý nghĩa quan trọng. Lấy cảm hứng từ những chiếc guitar cửa hàng tùy chỉnh và tầm nhìn ban đầu, mẫu đàn Pacifica 600 đại diện cho hiện thân của khái niệm Pacific ngày nay.

PAC611HFM

17,662,909 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

 • Bộ thu âm Seymour Duncan Custom 5 TB-14 và SP90-1
 • Cột dây đàn và ốc vít Graph Tech TUSQ
 • Khóa chỉnh dây đàn Grover
 • Cầu đàn hardtail với ngựa đàn bảo vệ dây đàn Graph Tech
 • Thân đàn bằng gỗ dương tía với mặt trên bằng gỗ dán phong vân lửa
 • Cổ đàn bằng gỗ phong với phím đàn bằng gỗ hồng mộc
 • Bộ chọn thu âm 3 vị trí
 • Công tắc Push-pull coil-split cho các lựa chọn âm thanh bổ sung

PAC612VIIFMX

 • Bộ thu âm Seymour Duncan 5 TB-14 và SSL-1 tùy chỉnh
 • Cột dây đàn và ốc vít Graph Tech TUSQ
 • Khóa chỉnh dây đàn Grover
 • Cần rung Wilkinson VS50
 • Thân đàn bằng gỗ dương tía với mặt trên bằng gỗ dán phong vân lửa
 • Cổ đàn bằng gỗ phong với phím đàn bằng gỗ hồng mộc
 • Cấu hình bộ thu âm H/S/S với bộ chọn 5 vị trí
 • Công tắc Push-pull coil-split cho các lựa chọn âm thanh bổ sung

PAC612VIIFM

20,117,455 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

 • Bộ thu âm Seymour Duncan 5 TB-14 và SSL-1 tùy chỉnh
 • Cột dây đàn và ốc vít Graph Tech TUSQ
 • Khóa chỉnh dây đàn Grover
 • Cần rung Wilkinson VS50
 • Thân đàn bằng gỗ dương tía với mặt trên bằng gỗ dán phong vân lửa
 • Cổ đàn bằng gỗ phong với phím đàn bằng gỗ hồng mộc
 • Cấu hình bộ thu âm H/S/S với bộ chọn 5 vị trí
 • Công tắc Push-pull coil-split cho các lựa chọn âm thanh bổ sung

PAC612VIIX

 • Bộ thu âm Seymour Duncan 5 TB-14 và SSL-1 tùy chỉnh
 • Cột dây đàn và ốc vít Graph Tech TUSQ
 • Khóa chỉnh dây đàn Grover
 • Cần rung Wilkinson VS50
 • Thân đàn bằng gỗ trăn với cổ đàn bằng gỗ thích và phím đàn bằng gỗ hồng mộc
 • Cấu hình bộ thu âm H/S/S với bộ chọn 5 vị trí
 • Công tắc Push-pull coil-split cho các lựa chọn âm thanh bổ sung

PAC611VFM

18,055,636 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

 • Bộ thu âm Seymour Duncan Custom 5 TB-14 và SP90-1
 • Cột dây đàn và ốc vít Graph Tech TUSQ
 • Khóa chỉnh dây đàn Grover
 • Cần rung Wilkinson VS50
 • Thân đàn bằng gỗ dương tía với mặt trên bằng gỗ dán phong vân lửa
 • Cổ đàn bằng gỗ phong với phím đàn bằng gỗ hồng mộc
 • Bộ chọn thu âm 3 vị trí
 • Công tắc Push-pull coil-split cho các lựa chọn âm thanh bổ sung

PAC611VFMX

 • Bộ thu âm Seymour Duncan Custom 5 TB-14 và SP90-1
 • Cột dây đàn và ốc vít Graph Tech TUSQ
 • Khóa chỉnh dây đàn Grover
 • Cần rung Wilkinson VS50
 • Thân đàn bằng gỗ dương tía với mặt trên bằng gỗ dán phong vân lửa
 • Hoàn thiện mịn với miếng dán chống xước đàn bằng nhôm
 • Cổ đàn bằng gỗ phong với phím đàn bằng gỗ hồng mộc
 • Bộ chọn thu âm 3 vị trí với cuộn dây coil-split

PAC612VII

16,600,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

 • Bộ thu âm Seymour Duncan 5 TB-14 và SSL-1 tùy chỉnh
 • Cột dây đàn và ốc vít Graph Tech TUSQ
 • Khóa chỉnh dây đàn Grover
 • Cần rung Wilkinson VS50
 • Thân đàn bằng gỗ trăn với cổ đàn bằng gỗ thích và phím đàn bằng gỗ hồng mộc
 • Cấu hình bộ thu âm H/S/S với bộ chọn 5 vị trí
 • Công tắc Push-pull coil-split cho các lựa chọn âm thanh bổ sung

PAC611H

16,700,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

 • Bộ thu âm Seymour Duncan Custom 5 TB-14 và SP90-1
 • Cột dây đàn và ốc vít Graph Tech TUSQ
 • Khóa chỉnh dây đàn Grover
 • Cầu đàn hardtail với ngựa đàn bảo vệ dây đàn Graph Tech
 • Thân đàn bằng gỗ trăn với cổ đàn bằng gỗ thích và phím đàn bằng gỗ hồng mộc
 • Bộ chọn thu âm 3 vị trí
 • Công tắc Push-pull coil-split cho các lựa chọn âm thanh bổ sung