Các mẫu âm thanh đàn guitar PAC612VII

Yamaha Pacifica 612VII | Clean

Yamaha Pacifica 612VII | Overdrive

Yamaha Pacifica 612VII | High Gain