Dòng DTX502 Ngừng sản xuất

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
DTX502 Updater V1.30 for Win 7 (64-bit) Win 2.4MB 2016-11-04
Musicsoft Downloader V5.7.5 for Windows Win 17.2MB 2024-03-21
USB-MIDI Driver V1.5.0 for Mac macOS 13/12/11 (Intel/Apple silicon with Rosetta 2) Mac 3.1MB 2021-05-17
USB-MIDI Driver V1.3.2-2 for Mac macOS 10.15-OS X 10.5 Mac 2.8MB 2016-12-20
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 (32-bit) Win 6.3MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 SP1 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 11/10/8.1/8/7 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26
Music Soft Downloader V5.7.0 for Win2000 Win 7.8MB 2011-02-03
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
DTX502 About DTX502 Version 1.2 [37KB]
DTX502 Version 1.3 [38KB]
DTX502 Owner's Manual [4.3MB]
DTX502 Reference Manual [467KB]
DTX522K/DTX542K Assembly Manual [3.3MB]
DTX532K/DTX562K Assembly Manual [2.5MB]
DTX582K/DTX720K Assembly Manual [2.7MB]
RS502 Owner's Manual [4.8MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Pad/Module Compatibility Table [499KB]