Dòng DTX502 Ngừng sản xuất

XP80

7,353,818 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

DTX-PAD 3 vùng 8 inch (có khả năng rimshot mở và đóng) cho trống snare và trống tom.

XP70

5,990,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

A 1-Zone 7-inch DTX-PAD for snare and tom.

TP70S

2,346,545 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Tấm trống Snare/Tom 7,5 inch với 3 vùng (có khả năng rimshot mở/đóng)

TP70

1,690,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

7.5 inch Snare/Tom 1-zone pad

PCY155

3,890,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

15 inch cymbal pad. 3 zone.

PCY135

3,290,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Tấm cymbal 13 inch, 3 vùng

PCY100

2,290,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

A 3-Zone (Edge, Bow and Cup capable) 10-inch cymbal pad with “Choke” ability.

PCY90AT

10 inch cymbal pad with attachment to rack system.

PCY65S

Compact cymbal/hi-hat pad. 2 zone.

PCY65

Compact cymbal pad.

RHH135

6,090,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

13 inch hi-hat pad. 2 zone.

HH65

1,953,818 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Bộ điều khiển hi-hat yên tĩnh.

KP125W

Large kick pad. Best for a double foot pedal setup.

KP65

1,757,455 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Tấm chân nhỏ gọn. Đủ lớn để thiết lập bàn đạp chân đôi.

MS40DR

Hệ thống kiểm âm DTX Series

MS100DR

Hệ thống kiểm âm DTX Series

MS50DR

Hệ thống kiểm âm DTX Series