YVC-330 Loa ngoài truyền thông hợp nhất

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
YVC-330 Firmware (Ver.1.21) for Mac Mac 1.4MB 2023-05-30
YVC-330 Firmware (Ver.1.21) for Windows Win 1.8MB 2023-05-30
YVC-330 Bluetooth® device name change software (Ver.0.93) for Windows (β version) Win 2.2MB 2023-05-30
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
YCBL-DC3M User's Manual [400KB]
YVC-330 User's Manual [13MB]

Remote Communication Solutions

YVC-330 Leaflet

Tên English Tiếng Anh
YVC-330 - CAD Drawing [27.1MB]
YVC-330 - Datasheet [761KB]