RM-CR Remote Conference Processor

Giới Thiệu

Giải pháp lắp trần ADECIA

Giải pháp hội nghị toàn diện với micro gắn trần và remote conference processor, và bao gồm các network switch PoE uy tín và loa công suất Dante PoE.

Giải pháp Tabletop ADECIA

Với Tabletop Array Microphone mới "RM-TT", người dùng có thể linh hoạt hơn khi tùy chỉnh ADECIA cho nhiều trường hợp sử dụng

ADECIA

Một nhóm các sản phẩm được thiết kế giúp lắp đặt dễ dàng và hoạt động liền mạch với nhau để cung cấp các giải pháp đàm thoại hoàn chỉnh và linh hoạt tùy chỉnh.

ADECIA dành cho Hội nghị

Yêu cầu giao tiếp luôn đổi mới và phát triển, có một điều vẫn không đổi: nhu cầu về âm thanh chất lượng cao và ổn định để giao tiếp.

ADECIA dành cho Hội nghị - có người thuyết trình

Yêu cầu giao tiếp luôn đổi mới và phát triển, có một điều vẫn không đổi: nhu cầu về âm thanh chất lượng cao và ổn định để giao tiếp.

ADECIA dành cho Hội Nghị - Quy Mô Nhỏ

Yêu cầu giao tiếp luôn đổi mới và phát triển, có một điều vẫn không đổi: nhu cầu về âm thanh chất lượng cao và ổn định để giao tiếp.

Hướng dẫn thiết lập

ADECIA - Giới thiệu

Tìm hiểu thêm từ Jenny, hướng dẫn viên của bạn trong thế giới ADECIA

ADECIA - Kết nối

Xem cách kết nối dễ dàng các thành phần khác nhau trong Giải pháp ADECIA

ADECIA - Thiết lập

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thức hoạt động của trình hướng dẫn cài đặt trên web để thực hiện điều chỉnh âm thanh tự động 5 bước.

ADECIA - Kết nối các thiết bị giao tiếp

Cách sử dụng các interface của Conference Processor RM-CR và kết nối các thiết bị khác trong giải pháp ADECIA.

ADECIA - Kết nối hệ thống - RM-TT

Xem cách kết nối dễ dàng các thiết bị khác nhau trong một Hệ thống ADECIA RM-TT.

ADECIA - Thiết lập - RM-TT

Cách cài đặt và hiệu chuẩn các thiết bị khác nhau trong giải pháp âm thanh ADECIA.

ADECIA - Kết nối các thiết bị đàm thoại - RM-TT

Cách kết nối Bộ xử lý tín hiệu dành cho hội thảo RM-CR và các thiết bị trong giải pháp ADECIA.

ADECIA firmware update

How to update ADECIA firmware to V2.0 or later.