Dòng VXC "S model"

Ví dụ hệ thống: Quán cà phê

Với loa VXC2F và bộ khuếch đại trộn MA2030a, có thể thiết lập một hệ thống tinh gọn, chất lượng, sử dụng được micro khi đang phát nhạc nền. Thêm bộ khuếch đại công suất PA2030a và loa siêu trầm gắn trần VXC8S để có không gian âm nhạc phong phú.

Ví dụ hệ thống: Quán cà phê