HS Series

HS8 HS8I HS7 HS7I HS5 HS5I
Loại loa 2-way bi-amp powered studio monitor 2-way bi-amp powered studio monitor 2-way bi-amp powered studio monitor 2-way bi-amp powered studio monitor 2-way bi-amp powered studio monitor 2-way bi-amp powered studio monitor
Đáp tuyến tần số(-3dB) 47Hz - 24kHz 47Hz - 24kHz 55Hz - 24kHz 55Hz - 24kHz 74Hz - 24kHz 74Hz - 24kHz
Các bộ phận LF 8" cone 8" cone 6.5" cone 6.5" cone 5" cone 5" cone
HF 1" dome 1" dome 1" dome 1" dome 1" dome 1" dome
Bộ chia tần 2kHz 2kHz 2kHz 2kHz 2kHz 2kHz
Công suất đầu ra 120W (LF:75W, HF:45W) 120W (LF:75W, HF:45W) 95W (LF:60W, HF:35W) 95W (LF:60W, HF:35W) 70W (LF:45W, HF:25W) 70W (LF:45W, HF:25W)
Độ nhạy đầu vào -10 dBu/10k ohms -10 dBu/10k ohms -10 dBu/10k ohms -10 dBu/10k ohms -10 dBu/10k ohms -10 dBu/10k ohms
Đầu nối I/O XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced)
Hình dạng Bass-reflex type Bass-reflex type Bass-reflex type Bass-reflex type Bass-reflex type Bass-reflex type
Vật liệu tủ MDF MDF MDF MDF MDF MDF
Packaging Single Single Single Single Single Single
Phụ kiện lắp đặt và treo - Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) - Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) - Four surfaces x 2 x M5 (60 mm pitch)
Frequency response (-10dB) 38Hz - 30kHz 38Hz - 30kHz 43Hz - 30kHz 43Hz - 30kHz 54Hz - 30kHz 54Hz - 30kHz
Indicators Power ON (White LED) Power ON (White LED) Power ON (White LED) Power ON (White LED) Power ON (White LED) Power ON (White LED)
General specifications 60W 60W 55W 55W 45W 45W
Dimensions W 250mm (9-13/16") 250mm (9-13/16") 210mm (8-1/4") 210mm (8-1/4") 170mm (6-11/16") 170mm (6-11/16")
H 390mm (15-3/8") 390mm (15-3/8") 332mm (13-1/16") 332mm (13-1/16") 285mm (11-1/4") 285mm (11-1/4")
D 334mm (13-1/8") 334mm (13-1/8") 284mm (11-3/16") 284mm (11-3/16") 222mm (8-3/4") 222mm (8-3/4")
Net weight 10.2kg (22.5 lbs.) 10.7 kg (23.6 lbs.) 8.2kg (18.1 lbs.) 8.7 kg (19.2 lbs.) 5.3kg (11.7 lbs.) 5.5 kg (12.1 lbs.)
Accessories Owner's Manual, Power cord Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 Owner's Manual, Power cord Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 Owner's Manual, Power cord Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2
Others LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz)
Options - Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 - Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 - Wall / ceiling bracket BWS20, Ceiling bracket BCS20
HS8S
Loại loa Powered subwoofer
Dải tần (-10dB) 22Hz - 160Hz
Các bộ phận LF 8" cone
Công suất đầu ra 150W
Đầu nối I/O INPUT: XLR3-31 type (balanced) x2, PHONE (balanced) x2 / OUTPUT: XLR3-32 type (balanced) x2 (L&R)
Hình dạng Bass-reflex type
Vật liệu tủ MDF
General specifications 70W
Dimensions W 300mm (11.8")
H 350mm (13.8")
D 389mm (15.3")
Net weight 12.5kg (27.6 lbs.)
Others LEVEL control, PHASE switch : NORM./REV., HIGH CUT control (80-120Hz, center click), LOW CUT control (80-120Hz, center click), LOW CUT switch (ON/OFF)