HS8 HS8I HS7 HS7I HS5 HS5I
Speaker type 2-way bi-amp powered studio monitor 2-way bi-amp powered studio monitor 2-way bi-amp powered studio monitor 2-way bi-amp powered studio monitor 2-way bi-amp powered studio monitor 2-way bi-amp powered studio monitor
Đáp ứng tần số (-10dB) 38Hz - 30kHz 38Hz - 30kHz 43Hz - 30kHz 43Hz - 30kHz 54Hz - 30kHz 54Hz - 30kHz
Đáp tuyến tần số(-3dB) 47Hz - 24kHz 47Hz - 24kHz 55Hz - 24kHz 55Hz - 24kHz 74Hz - 24kHz 74Hz - 24kHz
Các bộ phận LF 8" cone 8" cone 6.5" cone 6.5" cone 5" cone 5" cone
Components HF 1" dome 1" dome 1" dome 1" dome 1" dome 1" dome
Crossover 2kHz 2kHz 2kHz 2kHz 2kHz 2kHz
Công suất đầu ra 120W (LF:75W, HF:45W) 120W (LF:75W, HF:45W) 95W (LF:60W, HF:35W) 95W (LF:60W, HF:35W) 70W (LF:45W, HF:25W) 70W (LF:45W, HF:25W)
Độ nhạy đầu vào -10 dBu/10k ohms -10 dBu/10k ohms -10 dBu/10k ohms -10 dBu/10k ohms -10 dBu/10k ohms -10 dBu/10k ohms
Đầu nối I/O XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced)
Năng lượng tiêu thụ 60W 60W 55W 55W 45W 45W
Hình dáng Bass-reflex type Bass-reflex type Bass-reflex type Bass-reflex type Bass-reflex type Bass-reflex type
Vật liệu tủ MDF MDF MDF MDF MDF MDF
Kích thước W 250mm (9-13/16") 250mm (9-13/16") 210mm (8-1/4") 210mm (8-1/4") 170mm (6-11/16") 170mm (6-11/16")
H 390mm (15-3/8") 390mm (15-3/8") 332mm (13-1/16") 332mm (13-1/16") 285mm (11-1/4") 285mm (11-1/4")
D 334mm (13-1/8") 334mm (13-1/8") 284mm (11-3/16") 284mm (11-3/16") 222mm (8-3/4") 222mm (8-3/4")
Trọng lượng 10.2kg (22.5 lbs.) 10.7 kg (23.6 lbs.) 8.2kg (18.1 lbs.) 8.7 kg (19.2 lbs.) 5.3kg (11.7 lbs.) 5.5 kg (12.1 lbs.)
Phụ kiện Owner's Manual, Power cord Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 Owner's Manual, Power cord Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 Owner's Manual, Power cord Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2
Bao bì Single Single Single Single Single Single
Khác LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz)
Phụ kiện lắp đặt và treo - Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) - Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) - Four surfaces x 2 x M5 (60 mm pitch)
Tùy chọn - Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 - Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 - Wall / ceiling bracket BWS20, Ceiling bracket BCS20
Indicators Power ON (White LED) Power ON (White LED) Power ON (White LED) Power ON (White LED) Power ON (White LED) Power ON (White LED)
HS8S
Speaker type Powered subwoofer
Frequency range (-10dB) 22Hz - 160Hz
Các bộ phận LF 8" cone
Công suất đầu ra 150W
Đầu nối I/O INPUT: XLR3-31 type (balanced) x2, PHONE (balanced) x2 / OUTPUT: XLR3-32 type (balanced) x2 (L&R)
Năng lượng tiêu thụ 70W
Hình dáng Bass-reflex type
Vật liệu tủ MDF
Kích thước W 300mm (11.8")
H 350mm (13.8")
D 389mm (15.3")
Trọng lượng 12.5kg (27.6 lbs.)
Khác LEVEL control, PHASE switch : NORM./REV., HIGH CUT control (80-120Hz, center click), LOW CUT control (80-120Hz, center click), LOW CUT switch (ON/OFF)