Dòng CZR / CXS XLF

Chức năng bảo vệ loa

Chức năng bảo vệ loa

Nắp loa chức năng bảo vệ loa tránh các điều kiện thời tiết không thuận lợi trong các buổi biểu diễn ngoài trời, kho bảo quản nhiều bụi và bẩn, hoặc điều kiện khắc nghiệt của việc vận chuyển thiết bị trên đường.

- Vải ba lớp bằng polyester bền, có lớp bọc PVC bên trong và đệm bên trong để chống va đập

- Lưới phía trước cho phép tăng cường âm thanh cùng với nắp cũng như đảm bảo làm mát bộ khuếch đại

- Mái phía sau cho phép tiếp cận dễ dàng bảng điều khiển phía sau khi có nắp che

- Khe hở trên tay cầm cho phép tiếp cận dễ dàng tay cầm để vận chuyển

- Không gian bổ sung cho túi đựng cáp để mang theo cáp

*LƯU Ý: Nắp che KHÔNG đảm bảo bảo vệ chống lại nước nhỏ giọt.

Compatible Speakers
SPCVR-DZR315 DZR315/315-D, DZR315W/315-DW
SPCVR-DZR15 DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W
SPCVR-DZR12 DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W
SPCVR-DZR10 DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W
SPCVR-DXS18X DXS18XLF/18XLF-D, DXS18XLFW/18XLF-DW, CXS18XLF, CXS18XLFW
SPCVR-DXS15X DXS15XLF/15XLF-D, DXS15XLFW/15XLF-DW, CXS15XLF, CXS15XLFW
SPCVR-1501 DXR15mkII, DXR15, DBR15, CBR15
SPCVR-1201 DXR12mkII, DXR12, DBR12, CBR12
SPCVR-1001 DXR10mkII, DXR10, DBR10, CBR10
SPCVR-0801 DXR8mkII, DXR8
SPCVR-18S01 DXS18
SPCVR-DXS152 DXS15mkII
SPCVR-DXS122 DXS12mkII
SPCVR-15S01 DXS15
SPCVR-12S01 DXS12

Bộ Wheel Kit tùy chọn (SPW-1)

Bộ Wheel Kit tùy chọn (SPW-1)

Để thiết lập loa siêu trầm dòng DXS XLF / CXS XLF và DXS nhanh và thuận tiện hơn, chúng tôi cung cấp bộ casters tùy chọn có vòng bi hướng tâm, đảm bảo sự yên tĩnh trong buổi biểu diễn của bạn.

U-Brackets

UB-DZR15H / UB-DZR15HW U-Brackets

U-brackets enabling simple and easy rigging in horizontal configurations. (for DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W)

 • Net weight: 6.2kg; 13.7lbs
 • Applicable for: DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W
 • Lớp sơn hoàn thiện màu đen hoặc trắng

UB-DZR15V / UB-DZR15VW U-Brackets

U-brackets enabling simple and easy rigging in vertical configurations. (for DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W)

 • Net weight: 5.9kg; 13.0lbs
 • Applicable for: DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W
 • Lớp sơn hoàn thiện màu đen hoặc trắng

UB-DZR12H / UB-DZR12HW U-Brackets

U-brackets enabling simple and easy rigging in horizontal configurations. (for DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W)

 • Net weight: 4.7kg; 10.4lbs
 • Applicable for: DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W
 • Lớp sơn hoàn thiện màu đen hoặc trắng

UB-DZR12V / UB-DZR12VW U-Brackets

U-brackets enabling simple and easy rigging in vertical configurations. (for DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W)

 • Net weight: 4.7kg; 10.4lbs
 • Applicable for: DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W
 • Lớp sơn hoàn thiện màu đen hoặc trắng

UB-DZR10H / UB-DZR10HW U-Brackets

U-brackets enabling simple and easy rigging in horizontal configurations. (for DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W)

 • Net weight: 3.8kg; 8.4lbs
 • Applicable for: DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W
 • Lớp sơn hoàn thiện màu đen hoặc trắng

UB-DZR10V / UB-DZR10VW U-Brackets

U-brackets enabling simple and easy rigging in vertical configurations. (for DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W)

 • Net weight: 3.6kg; 7.9lbs
 • Applicable for: DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W
 • Lớp sơn hoàn thiện màu đen hoặc trắng

Functional Speaker Cover

SPCVR-DZR15 Functional Speaker Cover

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances, dusty and dirty warehouse storage, or the rigors of equipment transport on the road. *NOTE: The covers do not guarantee water-drip protection. (Compatible Speakers: DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W)

 • Compatible Speakers: DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W
 • Weight: 1.8kg; 4.0lbs
 • Volume: 0.14m³

SPCVR-DZR12 Functional Speaker Cover

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances, dusty and dirty warehouse storage, or the rigors of equipment transport on the road. *NOTE: The covers do not guarantee water-drip protection. (Compatible Speakers: DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W)

 • Compatible Speakers: DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W
 • Weight: 1.5kg; 3.3lbs
 • Volume: 0.11m³

SPCVR-DZR10 Functional Speaker Cover

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances, dusty and dirty warehouse storage, or the rigors of equipment transport on the road. *NOTE: The covers do not guarantee water-drip protection. (Compatible Speakers: DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W)

 • Compatible Speakers: DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W
 • Weight: 1.2kg; 2.6lbs
 • Volume: 0.08m³

SPCVR-DXS18X Functional Speaker Cover

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances, dusty and dirty warehouse storage, or the rigors of equipment transport on the road. *NOTE: The covers do not guarantee water-drip protection. (Compatible Speakers: DXS18XLF/18XLF-D, DXS18XLFW/18XLF-DW, CXS18XLF, CXS18XLFW)

 • Compatible Speakers: DXS18XLF/18XLF-D, DXS18XLFW/18XLF-DW, CXS18XLF, CXS18XLFW
 • Weight: 2.2kg; 4.9lbs
 • Volume: 0.15m³

SPCVR-DXS15X Functional Speaker Cover

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances, dusty and dirty warehouse storage, or the rigors of equipment transport on the road. *NOTE: The covers do not guarantee water-drip protection. (Compatible Speakers: DXS15XLF/15XLF-D, DXS15XLFW/15XLF-DW, CXS15XLF, CXS15XLFW)

 • Compatible Speakers: DXS15XLF/15XLF-D, DXS15XLFW/15XLF-DW, CXS15XLF, CXS15XLFW
 • Weight: 1.6kg; 3.5lbs
 • Volume: 0.11m³

Optional Wheel Kit

SPW-1 Wheel Kit

Để thiết lập loa siêu trầm dòng DXS XLF / CXS XLF và DXS nhanh và thuận tiện hơn, chúng tôi cung cấp bộ casters tùy chọn có vòng bi hướng tâm, đảm bảo sự yên tĩnh trong buổi biểu diễn của bạn.

 • Phù hợp với loa: DXS18XLF/18XLF-D, DXS18XLFW/18XLF-DW, DXS15XLF/15XLF-D, DXS15XLFW/15XLF-DW, CXS18XLF, CXS18XLFW, CXS15XLF, CXS15XLFW, DXS18, DXS15mkII, DXS12mkII