ProVisionaire Control/Touch

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
ProVisionaire Edge V1.1.0 for Win11/10 Win 408.9MB 2023-09-26
ProVisionaire Control KIOSK V3.12.0 for Win 11/10 Win 92.1MB 2023-06-07
ProVisionaire Control V3.12.0 for Win 11/10 Win 107.3MB 2023-06-07

ProVisionaire Touch

Yamaha ProVisionaire Touch

Price : Free

Thiết bị tương thích : iPad (không bao gồm mẫu sản phẩm đời đầu)

iOS : 11.0 hoặc cao hơn

Vui lòng truy cập App Store từ các đường dẫn sau để biết chi tiết các yêu cầu về hệ điều hành và thiết bị.

ProVisionaire Touch KIOSK

Ứng dụng này cho phép thiết lập iPad để hoạt động như một bảng điều khiển cảm ứng chuyên dụng, ngăn không cho người dùng cuối truy cập vào hệ điều hành hoặc các ứng dụng khác để không thể làm thay đổi thiết kế hoặc điều khiển ngoài ý muốn.

Yamaha ProVisionaire Touch KIOSK

Price : Free

Thiết bị tương thích : iPad (không bao gồm mẫu sản phẩm đời đầu)

iOS : 11.0 hoặc cao hơn

Vui lòng truy cập App Store từ các đường dẫn sau để biết chi tiết các yêu cầu về hệ điều hành và thiết bị.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
ProVisionaire Control Setup Guide [5.9MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Controller Design Template of Auditorium (ProVisionaire Control) [44.6MB]
Controller Design Template of Meeting Room (ProVisionaire Control) [44.5MB]
Controller Design Template of Restaurant (ProVisionaire Control) [43.8MB]
Controller Design Templates & Icon Images (ProVisionaire Control) [1123.7MB]
Monitored Parameters on ProVisionaire Edge V1.0.0 [244KB]
ProVisionaire Edge Setup Manual [290KB]

Commercial Installation Solutions

ProVisionaire Control / ProVisionaire Touch Leaflet

System Examples Catalog

  • Yamaha ProVisionaire wallpaper