ProVisionaire Cloud

Kích hoạt và quản lý license cho chức năng mở rộng của bạn một cách linh hoạt.

ProVisionaire Cloud là dịch vụ đám mây cho phép quản lý license các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp và thương mại của Yamaha. Dịch vụ ProVisionaire Cloud dành cho các tập đoàn và các doanh nghiệp như nhân đã tạo tài khoản Yamaha Music ID cho doanh nghiệp. Có thể kích hoạt license chức năng mở rộng cho các thiết bị bằng cách đăng ký giấy phép trên ProVisionaire Cloud và sử dụng ứng dụng kích hoạt giấy phép ProVisionaire Portal chuyên dụng. Có thể tự do kích hoạt và hủy kích hoạt giấy phép theo nhu cầu của người dùng.

*ProVisionaire Cloud đang được ra mắt theo từng giai đoạn. Vui lòng liên hệ với Yamaha Music VietNam để xác nhận dịch vụ đã được cung cấp tại khu vực của bạn hay chưa.

Yamaha ProVisionaire Cloud: Flexibly activate and manage your expanded function licenses

Đăng ký và quản lý license

Yamaha ProVisionaire Cloud: License Registration and Management

- Có thể dùng ProVisionaire Cloud để xác minh đăng ký license* cho tổ chức** và xác nhận trạng thái kích hoạt cũng như tên và số sê-ri của thiết bị.

- Có hai loại kích hoạt: Permanent và Temporary. Khi kích hoạt permanent, thiết bị license sẽ được kích hoạt vĩnh viễn, có thể hủy kích temporary bất kỳ lúc nào để chuyển license tạm thời sang một thiết bị khác trong các trường hợp chẳng như nhiều thiết bị dùng chung một license để quản lý nguồn lực hiệu quả.

*Liên hệ với Yamaha Music Viet Nam để biết thông tin về việc mua license

Quản lý License cá nhân cho các tổ chức

Yamaha ProVisionaire Cloud: Individual License Management for Organizations

- Người dùng đã tạo tài khoản Yamaha Music ID có thể được đăng ký làm thành viên của một “tổ chức”, cho họ quyền truy cập vào các nguồn lực thuộc sở hữu của tổ chức đó. License được gán cho một tổ chức có thể được sử dụng bởi tất cả các thành viên của tổ chức đó, giúp sử dụng nguồn lực hiệu quả. Tham khảo Hướng dẫn kích hoạt license thiết bị tại đường dẫn bên dưới để biết chi tiết.

Mức độ bảo mật cao

Yamaha ProVisionaire Cloud: High-level Security

- Xác thực hai yếu tố để đăng nhập tài khoản.

- Có thể ủy quyền cho người dùng cụ thể để quản lý phân công vai trò thành viên của tổ chức.

ProVisionaire Cloud

Quản lý license cho các hệ thống PA của Yamaha.