ProVisionaire

ProVisionaire Cloud

Yamaha ProVisionaire Cloud

Quản lý license cho các hệ thống PA của Yamaha.

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
ProVisionaire Edge V1.1.0 for Win11/10 Win 408.9MB 2023-09-26
ProVisionaire Design V1.0.1 for Win 11/10 and firmware Win 612.7MB 2023-07-26
ProVisionaire Control KIOSK V3.12.0 for Win 11/10 Win 92.1MB 2023-06-07
ProVisionaire Control V3.12.0 for Win 11/10 Win 107.3MB 2023-06-07

ProVisionaire Touch

Yamaha ProVisionaire Touch

Price : Free

Thiết bị tương thích : iPad (không bao gồm mẫu sản phẩm đời đầu)

iOS : 11.0 hoặc cao hơn

Vui lòng truy cập App Store từ các đường dẫn sau để biết chi tiết các yêu cầu về hệ điều hành và thiết bị.

ProVisionaire Touch KIOSK

Ứng dụng này cho phép thiết lập iPad để hoạt động như một bảng điều khiển cảm ứng chuyên dụng, ngăn không cho người dùng cuối truy cập vào hệ điều hành hoặc các ứng dụng khác để không thể làm thay đổi thiết kế hoặc điều khiển ngoài ý muốn.

Yamaha ProVisionaire Touch KIOSK

Price : Free

Thiết bị tương thích : iPad (không bao gồm mẫu sản phẩm đời đầu)

iOS : 11.0 hoặc cao hơn

Vui lòng truy cập App Store từ các đường dẫn sau để biết chi tiết các yêu cầu về hệ điều hành và thiết bị.

Cổng ProVisionaire

Yamaha ProVisionaire Portal

Price : Free

Thiết bị tương thích: Thiết bị iOS của Apple (Hệ điều hành: iOS 15.0 trở lên)

Thiết bị tương thích: Thiết bị Android (Hệ điều hành: Android 11.0 trở lên)

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Device License Activation Guide [1.5MB]
ProVisionaire Control Setup Guide [5.9MB]
ProVisionaire Design Component Guide [3.2MB]
ProVisionaire Design Component Guide (HTML) [English]
ProVisionaire Design User Guide [13.7MB]
ProVisionaire Design User Guide (HTML) [English]
ProVisionaire Touch Setup Guide [7.2MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
A&E Specifications (ProVisionaire Touch) [29KB]
Compatibility - ProVisionaire Series Compatibilities / 互換表 [243KB]
Controller Design Template of Auditorium (ProVisionaire Control) [44.6MB]
Controller Design Template of Meeting Room (ProVisionaire Control) [44.5MB]
Controller Design Template of Restaurant (ProVisionaire Control) [43.8MB]
Controller Design Templates & Icon Images (ProVisionaire Control) [1123.7MB]
Monitored Parameters on ProVisionaire Edge V1.0.0 [244KB]
ProVisionaire Edge Setup Manual [290KB]

Commercial Installation Solutions

ProVisionaire Control / ProVisionaire Touch Leaflet

System Examples Catalog

  • Yamaha ProVisionaire wallpaper