DME24N, DME64N Digital Mixing Engine

Động cơ Trộn âm có thể Kết nối mạng, có thể lập trình cho một Dãy các Ứng dụng Xử Lý Âm.

Với thế mạnh DSP vô song, Yamaha DME64N và DME24N Digital Mixing Engines (Động cơ Trộn Âm Kỹ Thuật Số) mang lại các giải pháp hệ thống âm thanh có thể tùy chỉnh cho một loạt các ứng dụng đa dạng. Các động cơ trộn âm đa dạng này cung cấp một dãy ấn tượng các DSP component ( thành phần) có thể được kết hợp và lập trình để thích ứng chính xác các yêu cầu về âm thanh- ngay cả ở các hệ thống có tính phức tạp cao. Chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh, sức mạnh DSP rộng, tính có thể mở rộng quy mô và khả năng mạng- tất cả được hỗ trợ qua giao diện trực quan- mang lại sự tự do và hiệu quả cho việc thiết kế hệ thống âm thanh lắp đặt và âm thanh sống.

DME64N Digital Mixing Engine

Các cụm DSP (xử lý tín hiệu số) mang lại một phạm vi rộng các khả năng xử lý tín hiệu, có thể lập trình qua giao diện đồ họa toàn diện.

DME24N Digital Mixing Engine

Các cụm DSP (xử lý tín hiệu số) mang lại một phạm vi rộng các khả năng xử lý tín hiệu, có thể lập trình qua giao diện đồ họa toàn diện.

ICP1

Intelligent Control Panel ICP1 for DME-N and Satellite Series

CP1SF

Wall-mountable remote control panel for GPI control with one switch and one fader.

CP4SF

Wall-mountable remote control panel for GPI control with 4 switches and 4 faders.

CP4SW

Wall-mountable remote control panel for GPI control with 4 switches.