XP Series Power Amplifiers Ngừng sản xuất

XP7000 XP5000 XP3500 XP2500 XP1000
Công suất động; 1kHz 20ms nonclip 2ohms 1400W x 2 1050W x 2 1000W x 2 800W x 2 250W x 2
4ohms; Cầu nối 2800W 2100W 1000W 1600W 500W
Công suất đầu ra; 1kHz 4ohms 1100W x 2 750W x 2 590W x 2 390W x 2 120W x 2
8ohms 750W x 2 525W x 2 390W x 2 275W x 2 110W x 2
8ohms; Cầu nối 2200W 1500W 1180W 780W 240W
Công suất đầu ra; 20Hz-20kHz 4ohms 930W x 2 700W x 2 450W x 2 300W x 2 100W x 2
8ohms 700W x 2 500W x 2 350W x 2 250W x 2 100W x 2
8ohms; Cầu nối 1860W 1400W 900W 600W 200W
70V line 625W x 2 / 8ohms - - - -
100V line - - 625W, Bridge / 16ohms - -
Công suất động; 1kHz 20ms nonclip 2ohms 1600W x 2 1300W x 2 1000W x 2 650W x 2 250W x 2
4ohms; Cầu nối 3200W 2600W 2000W 1300W 500W
Công suất đầu ra; 1kHz 4ohms 1100W x 2 750W x 2 590W x 2 390W x 2 165W x 2
8ohms 750W x 2 525W x 2 390W x 2 275W x 2 135W x 2
8ohms; Cầu nối 2200W 1500W 1180W 780W 330W
Công suất đầu ra; 20Hz-20kHz 4ohms 950W x 2 700W x 2 450W x 2 300W x 2 125W x 2
8ohms 700W x 2 500W x 2 350W x 2 250W x 2 110W x 2
8ohms; Cầu nối 1900W 1400W 900W 600W 250W
70V line 625W x 2 / 8ohms - - - -
100V line - - 625W, Bridge / 16ohms - -
Công suất động; 1kHz 20ms nonclip 2ohms 1600W x 2 1300W x 2 925W x 2 650W x 2 250W x 2
4ohms; Cầu nối 3200W 2600W 1850W 1300W 500W
Công suất đầu ra; 1kHz 4ohms 1100W x 2 750W x 2 590W x 2 390W x 2 155W x 2
8ohms 750W x 2 525W x 2 390W x 2 275W x 2 125W x 2
8ohms; Cầu nối 2200W 1500W 1180W 780W 310W
Công suất đầu ra; 20Hz-20kHz 4ohms 950W x 2 700W x 2 435W x 2 295W x 2 115W x 2
8ohms 690W x 2 500W x 2 350W x 2 250W x 2 100W x 2
8ohms; Cầu nối 1900W 1400W 870W 590W 230W
70V line 625W x 2 / 8ohms - - - -
100V line - - 625W, Bridge / 16ohms - -
Công suất động; 1kHz 20ms nonclip 2ohms 1600W x 2 1300W x 2 1000W x 2 650W x 2 250W x 2
4ohms; Cầu nối 3200W 2600W 2000W 1300W 500W
Công suất đầu ra; 1kHz 4ohms 1100W x 2 750W x 2 590W x 2 390W x 2 155W x 2
8ohms 750W x 2 525W x 2 390W x 2 275W x 2 120W x 2
8ohms; Cầu nối 2200W 1500W 1180W 780W 310W
Công suất đầu ra; 20Hz-20kHz 4ohms 950W x 2 700W x 2 450W x 2 300W x 2 110W x 2
8ohms 700W x 2 500W x 2 350W x 2 250W x 2 100W x 2
8ohms; Cầu nối 1900W 1400W 900W 600W 220W
70V line 625W x 2 / 8ohms - - - -
100V line - - 625W, Bridge / 16ohms - -
Total harmonic distortion Less than 0.1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL=4ohms Less than 0.1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL=4ohms Less than 0.1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL=4ohms Less than 0.1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL=4ohms Less than 0.1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL=4ohms
Frequency response +0dB, -1.0dB (RL=8ohms, 20Hz - 20kHz) +0dB, -1.0dB (RL=8ohms, 20Hz - 20kHz) +0dB, -1.0dB (RL=8ohms, 20Hz - 20kHz) +0dB, -1.0dB (RL=8ohms, 20Hz - 20kHz) +0dB, -1.0dB (RL=8ohms, 20Hz - 20kHz)
Crosstalk Less than -70dB Less than -70dB Less than -70dB Less than -70dB Less than -70dB
Các bộ xử lý HPF (20Hz/55Hz/OFF, 12dB/Oct) HPF (20Hz/55Hz/OFF, 12dB/Oct) HPF (20Hz/55Hz/OFF, 12dB/Oct) HPF (20Hz/55Hz/OFF, 12dB/Oct) HPF (20Hz/55Hz/OFF, 12dB/Oct)
Power requirements Depend on area of purchase; 100V, 120V, 230V or 240V; 50/60Hz Depend on area of purchase; 100V, 120V, 230V or 240V; 50/60Hz Depend on area of purchase; 100V, 120V, 230V or 240V; 50/60Hz Depend on area of purchase; 100V, 120V, 230V or 240V; 50/60Hz Depend on area of purchase; 100V, 120V, 230V or 240V; 50/60Hz
Dimensions W 480mm; 18-7/8in 480mm; 18-7/8in 480mm; 18-7/8in 480mm; 18-7/8in 480mm; 18-7/8in
H 88mm; 3-7/16in (2U) 88mm; 3-7/16in (2U) 88mm; 3-7/16in (2U) 88mm; 3-7/16in (2U) 88mm; 3-7/16in (2U)
D 456mm; 17-15/16in 456mm; 17-15/16in 456mm; 17-15/16in 456mm; 17-15/16in 456mm; 17-15/16in
Net weight 14.0kg; 30.9lbs 14.0kg; 30.9lbs 15kg; 33.1lbs 14kg; 30.9lbs 12kg; 26.5lbs
Accessories Owner’s manual, Security cover (with a hex wrench) Owner’s manual, Security cover (with a hex wrench) Owner’s manual, Security cover (with a hex wrench) Owner’s manual, Security cover (with a hex wrench) Owner’s manual, Security cover (with a hex wrench)
Độ méo biến điệu Less than 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Halfpower) Less than 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Halfpower) Less than 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Halfpower) Less than 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Halfpower) Less than 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Halfpower)
Tỷ lệ S/N 104dB 103dB 102dB 100dB 96dB
Băng thông công suất 10Hz-40kHz 10Hz-40kHz 10Hz-40kHz 10Hz-40kHz 10Hz-40kHz
Yếu tố kiểm soát âm trầm More than 350 More than 350 More than 200 More than 200 More than 200
Độ tăng ích điện áp 32dB/26dB / 35.7dB (+4dBu) 32dB/26dB / 34.2dB (+4dBu) 32dB/26dB / 32.7dB (+4dBu) 32dB/26dB / 31.2dB (+4dBu) 32dB/26dB / 27.2dB (+4dBu)
Độ nhạy đầu vào +7.7dBu (32dB), +13.7dBu (26dB), +4dBu +6.2dBu (32dB), +12.2dBu (26dB), +4dBu +4.7dBu (32dB), +10.7dBu, (26dB), +4dBu +3.2dBu (32dB), +9.2dBu, (26dB), +4dB -0.8dBu (32dB)、+5.2dB (26dB), +4dB
Điện áp đầu vào tối đa +22dBu +22dBu +22dBu +22dBu +22dBu
Đầu nối I/O Cổng ngõ ra/ngõ vào đường dây 2x XLR-3-31 type, 2x Euroblock connector 2x XLR-3-31 type, 2x Euroblock connector 2x XLR-3-31 type, 2x Euroblock connector 2x XLR-3-31 type, 2x Euroblock connector 2x XLR-3-31 type, 2x Euroblock connector
Cổng ngõ ra loa 2x speakON, 2x 5-way binding post 2x speakON, 2x 5-way binding post 2x speakON, 2x 5-way binding post 2x speakON, 2x 5-way binding post 2x speakON, 2x 5-way binding post
Cổng điều khiển D-sub 15pin D-sub 15pin D-sub 15pin D-sub 15pin D-sub 15pin
Mạch bảo vệ Bảo vệ tải Power switch on/off mute, DC-fault: Amplifier shuts down automatically. (Operation not restored automatically), Clip limiting (THD ≥ 0.5%) Power switch on/off mute, DC-fault: Amplifier shuts down automatically.(Operation not restored automatically), Clip limiting (THD ≥ 0.5%) Power switch on/off mute, DC-fault: Amplifier shuts down automatically.(Outputrelay off/returns automatically), Clip limiting (THD ≥ 0.5%) Power switch on/off mute, DC-fault: Amplifier shuts down automatically.(Output Relay off), Clip limiting (THD ≥ 0.5%) Power switch on/off mute, DC-fault: Amplifier shuts down automatically.(Output Relay off), Clip limiting (THD ≥ 0.5%)
Bảo vệ Ampli Thermal (Mute the output; heatsink temp ≥ 90°C; Operation not restored automatically), VI limiter (Limit the output, RL ≤ 1ohm) Thermal (Mute the output; heatsink temp ≥ 90°C; Operation not restored automatically), VI limiter (Limit the output, RL ≤ 1ohm) Thermal (Mute the output; heatsink temp ≥ 90°C; Operation not restored automatically), VI limiter (Limit the output, RL ≤ 1ohm) Thermal (Mute the output; heatsink temp ≥ 90°C; Operation not restored automatically), VI limiter (Limit the output, RL ≤ 1ohm) Thermal (Mute the output; heatsink temp ≥ 90°C; Operation not restored automatically), VI limiter (Limit the output, RL ≤ 1ohm)
Bảo vệ nguồn điện Thermal (Amplifier shuts down automatically; heatsink temp ≥ 100°C) Thermal (Amplifier shuts down automatically; heatsink temp ≥ 100°C) Thermal (Amplifier shuts down automatically; transfomer temp ≥ 130°C; Restored automatically) Thermal (Amplifier shuts down automatically; transfomer temp ≥ 130°C; Restored automatically) Thermal (Amplifier shuts down automatically; transfomer temp ≥ 130°C; Restored automatically)
Cấp Ampli EEEngine EEEngine EEEngine EEEngine EEEngine
Tản nhiệt 2x Variable-speed fan 2x Variable-speed fan 1x Variable-speed fan 1x Variable-speed fan 1x Variable-speed fan
Tiêu thụ Điện Tương đương nguồn nhạc 650W 500W 450W 320W 100V: 150W, 120V/230V/240V: 170W
Nhàn rỗi 35W 35W 30W 25W 20W
Dự phòng 5W 5W 5W 5W 5W
  • 0 dBu=0.775 Vrms, Half Power=1/2 Output Power (3 dB below rated power)