XP Series Power Amplifiers Ngừng sản xuất

Năm Ampli Tuyệt Vời được Tối Ưu Hóa cho Các Ứng Dụng Lắp Đặt

Yamaha XP series cung cấp 5 model ampli công suất có thể đáp ứng chất lượng vô song và có giá trị cho tất cả mọi lắp đặt. Các ampli công suất này có đặc điểm là công suất cao, chất lượng âm thanh tốt, độ tin cậy mở rộng và tính ổn định cao cho một loạt các hệ thống âm thanh được lắp đặt cũng như các ứng dụng âm thanh sống di động.

XP7000 Power Amplifiers Ngừng sản xuất

Với độ nhạy đầu vào có thể điều chỉnh được và các đặc điểm điện áp, các ampli này lý tưởng cho các lắp đặt.

XP5000 Power Amplifiers Ngừng sản xuất

Với độ nhạy đầu vào có thể điều chỉnh được và các đặc điểm điện áp, các ampli này lý tưởng cho các lắp đặt.

XP3500 Power Amplifiers Ngừng sản xuất

Với độ nhạy đầu vào có thể điều chỉnh được và các đặc điểm điện áp, các ampli này lý tưởng cho các lắp đặt.

XP2500 Power Amplifiers Ngừng sản xuất

Với độ nhạy đầu vào có thể điều chỉnh được và các đặc điểm điện áp, các ampli này lý tưởng cho các lắp đặt.

XP1000 Power Amplifiers Ngừng sản xuất

Với độ nhạy đầu vào có thể điều chỉnh được và các đặc điểm điện áp, các ampli này lý tưởng cho các lắp đặt.