Dòng R (SLOT) Tủ Rack I/O

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
ProVisionaire Design V1.0.0 for Win 11/10 and firmware Win 593MB 2023-04-18
R Remote V5.8.5 for Mac macOS 13, 12, 11(Intel/Apple silicon with Rosetta 2) Mac 22MB 2023-04-04
R Remote V5.8.5 for Win 11/10 Win 23.4MB 2023-04-04
RSio64-D Firmware V5.80 - 5.9MB 2022-12-06

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
PA-700 AC Adaptor Instructions [English] [2.5MB]
ProVisionaire Design User Guide [13.7MB]
R Remote V3 User's Guide [1.3MB]
R Remote V4.1 User's Guide [1.5MB]
R Remote V4.5 User's Guide [1.9MB]
R Remote V5 User's Guide [2.1MB]
R Remote V5.8 User's Guide [2.1MB]
R Series/Tio1608-D Firmware Update Guide (Rio3224-D/Rio1608-D/Ri8-D/Ro8-D/RMio64-D/RSio64-D: V3.11 or later) [144KB]
RSio64-D Firmware Update Guide (V3.10 or older) [621KB]
RSio64-D Owner's Manual [English] [2.1MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (RSio64-D) [200KB]
Data Sheet (RSio64-D) [405KB]
RSio64-D Dimensions [122KB]