R series (MADI) Tủ Rack I/O

Hướng dẫn thiết kế hệ thống mạng Dante

Hướng dẫn thiết kế hệ thống mạng Dante

Dante là một kỹ thuật mạng âm thanh được phát triển bởi Audinate. Những thiết bị Dante trên cùng một mạng sẽ tự động nhận ra nhau. Ngoài ra, hệ thống mạng Dante có thể được kết nối bằng kỹ thuật mạng plug-and-play đơn giản. Nó giúp cho việc thiết lập hệ thống đơn giản hơn và nhờ đó giảm bớt sự phức tạp và những sự cố tiềm tàng.

Hướng dẫn này tập trung vào việc thiết kế mạng hơn là những chi tiết cơ bản trong từng sản phẩm và mạng Dante.