Dòng R (MADI) Tủ Rack I/O

Dante là gì

Các trang này giải thích thông tin cơ bản về Dante, tập trung vào 4 điểm nổi bật: “Chất lượng cao,” “Đơn giản,” “Có thể nâng cấp,” và “Bảo mật.” Người mới sử dụng cũng dễ dàng hiểu về Dante.

Dante là công nghệ mạng âm thanh do Audinate phát triển. Các thiết bị Dante trên cùng mạng sẽ tự động phát hiện lẫn nhau. Điều này có thể giúp cho việc thiết lập hệ thống đơn giản hơn và do đó làm giảm sự phức tạp và các lỗi tiềm ẩn. Theo nghĩa này, Dante có thể được coi là một công nghệ mạng plug-and-play.

Hướng dẫn này tập trung vào thiết kế mạng thay vì các thông số cơ bản của từng sản phẩm và mạng Dante.