Dòng R (MADI) Tủ Rack I/O

RMio64-D
Sampling frequency rate Internal 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 176.4kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 192kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm)
MADI Channels & Formats fs=44.1kHz/48kHz:MADI Single fs 44.1/48k frame, 56/64 channels / fs=88.2kHz/96kHz:MADI Double fs 44.1/48k frame, 28/32 channels / MADI Double fs 88.2/96k frame, 28/32 channels / fs=176.4kHz/192kHz:MADI Quad fs 44.1/48k frame, 14/16 channels
Nguồn điện yêu cầu US/Canada: 120V 60Hz, Japan: 100V 50/60Hz, China: 110-240V 50/60Hz, Korea: 220V 60Hz, Other: 110-240V 50/60Hz
Năng lượng tiêu thụ 25W
Kích thước W 480mm (18 7/8in)
H 44mm (1 3/4in)
D 374mm (14 3/4in)
Trọng lượng 4.7kg (10.4lb)
Phụ kiện Owner’s Manual, AC power cord
Khác Temperature Range: Operating temperature range: 0 - 40℃, Storage temperature range: -20 - 60℃
Sampling frequency rate External 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 176.4kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 192kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm)
SRC SRC Lock Range:38.59kHz – 216kHz / Sample Rate Ratio Limit:6:1

Digital I/O Characteristcs

Terminal FormatData length Level Connecter
Primary / Secondary Dante 24-bit 1000Base-T etherCON x 2

Terminal FormatData length Level Connecter
MADI IN 1 - 64 AES
10-2008
(MADI)
24-bit ECL BNC Connector
-31 – -14dBm SC Connector
MADI OUT 1 - 64 ECL BNC Connector
-20 – -14dBm SC Connector

Control I/O Characteristics

Terminal Level Connecter
WORD CLOCK IN TTL/75Ωterminated BNC Connector
IN for SRC TTL/75Ωterminated BNC Connector
OUT TTL/75Ω BNC Connector
System Link Out 1.0±0.2Vp-p/75Ω* BNC Connector

*AES-3id