YTR-2330 Kèn Trumpet Bb

YTR-2330
Phím bấm Bb
Trọng lượng Medium
Vỏ Included
Vật liệu miệng loe Two piece, Yellow brass
Đường kính chuông 123mm (4-7/8")
Kích cỡ lỗ ML 11.65mm (0.459")
Hoàn thành Gold lacquer
Miệng thổi TR-11B4