Kèn Trumpet Bb

Custom

YTR-8335LA

<Thế hệ 2> Kèn trumpet Bb dòng custom, được phát triển cùng với Wayne Bergeron.

YTR-8330EM

Kèn trumpet Bb dòng custom, được phát triển cùng với Eric Miyashiro.

Intermediate & Student

YTR-3335

16,887,000 VND/ bộ
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Student Bb Trumpets. (Reversed tuning slide)

YTR-2330

14,924,000 VND/ bộ
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Student Bb Trumpets.