YTS-26 Kèn Saxopone tenor

YTS-26
Phím Bb
Chuông Loại Hai mảnh
Trang trí -
Các nút bấm Các nút phím đàn Polyester
Các phím phụ Front F
Thumb Hook Có thể điều chỉnh
Lớp Hoàn thiện Gold lacquer (Nickel-plated keys)
Cổ kèn 26 style
Ống ngậm 4C
Hộp đựng Bao gồm