YTS-26

YTS-26
Phím bấm Bb
Chuông Loại Hai mảnh
Trang trí -
Các nút bấm Các nút phím đàn Polyester
Các phím phụ Front F
Thumb Hook Có thể điều chỉnh
Lớp phủ Gold lacquer (Nickel-plated keys)
Cổ kèn 26 style
Miệng thổi 4C
Vỏ Bao gồm