YTS-26

35,345,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Student Tenor Saxophones.