TSR Series Dăm kèn tổng hợp dành cho Tenor Saxophones

Dăm kèn tổng hợp với cảm giác chân thực.

' Hãy biến dăm kèn tổng hợp thành con đường tắt để thành thạo '- đây là những gì chúng tôi muốn đạt được với dăm kèn tổng hợp của mình. Mục tiêu là những người chơi không hài lòng với dăm kèn mà họ sử dụng không kiểm soát được dăm kèn mà không chú ý.

Thưởng thức âm thanh tốt theo cách lâu hơn và an toàn hơn

Dăm kèn tổng hợp của Yamaha nhấn mạnh khả năng chơi dễ dàng và tạo ra giai điệu. Ngay cả những người chơi sử dụng Dăm kèn tổng hợp lần đầu tiên cũng sẽ được hưởng lợi từ chất liệu tự nhiên và cảm giác chơi với âm vực rộng, vì vậy họ có thể tập trung hoàn toàn vào màn trình diễn. Độ bền và độ an toàn cũng là những tính năng cần thiết để người chơi có thể sử dụng dăm kèn lâu và an toàn hơn.

Tìm ra dăm kèn phù hợp nhất và trở nên tốt hơn.

Dăm kèn tổng hợp không có nghĩa là loại dăm kèn hoàn toàn đồng nhất. Điều quan trọng là chọn loại dăm kèn tạo ra âm thanh tốt nhất dựa trên kỹ năng của người chơi và sự phù hợp với ống ngậm. Dăm kèn tổng hợp của Yamaha có thể được kết hợp không chỉ với các loại ống ngậm dòng 4C phổ biến của chúng tôi mà còn với các loại ống ngậm khác.

TSR25

Reed (dăm kèn) dành cho Bb Tenor Saxophone, Độ cứng: 2 1/2, 1 piece

TSR30

Reed (dăm kèn) dành cho Bb Tenor Saxophone, Độ cứng: 3, 1 piece

TSR35

Reed (dăm kèn) dành cho Bb Tenor Saxophone, Độ cứng: 3 1/2, 1 piece

TSR2530

Reed (dăm kèn) dành cho Bb Tenor Saxophone, Độ cứng: 2 1/2 and 3, 1 piece each

TSR3035

Reed (dăm kèn) dành cho Bb Tenor Saxophone, Độ cứng: 3 and 3 1/2, 1 piece each