YCR-6335II Kèn Cornet Si giáng trưởng

Dòng cornet chuyên nghiệp mới YCR-6335SII là sự kế thừa của YCR-6330SII ra mắt vào năm 1997, giới thiệu công nghệ sản xuất ống van mới cho chất lượng đã tốt nay còn tốt hơn, đặc biệt là ở âm sắc và cảm giác thổi.

YCR-6335II

Miệng loe: Đồng màu vàng, Hoàn thiện: Sơn vàng

YCR-6335SII

Miệng loe: Đồng màu vàng, Hoàn thiện: Mạ bạc