Dầu trượt điều chỉnh

Nhỏ một vài giọt lên bề mặt bên trong ống và sau đó trượt qua lại vài lần để phân bố đều dầu.

Dầu tổng hợp 100% này mang lại hành động trượt nhẹ, mượt mà kéo dài.

Nó cũng tạo ra một lớp phủ lâu dài ngăn chặn sự ăn mòn xảy ra trên trục chính và khu vực xung quanh.