Miếng dán mouthpiece

Miếng dán mouthpiece có thể được gắn vào ống nghe kèn clarinet, kèn saxophone hoặc Venova để giảm mài mòn ống nghe, bảo vệ răng của người chơi và ổn định độ bám.

Phù hợp với các tiêu chuẩn của Luật An toàn Vệ sinh Thực phẩm của Nhật Bản.

M 0,3mm

Độ dày tiêu chuẩn

M 0,5mm

Độ dày được thiết kế để có độ bền cao

M mềm 0,5mm

Độ dày tiêu chuẩn, chất liệu mềm: Vì miếng dán mouthpiece loại mềm được làm từ chất liệu tự nhiên nên màu sắc có thể bị thay đổi. Không có vấn đề gì với chất lượng của chúng.

M mềm 0,8mm

Độ dày được thiết kế để cải thiện lớp đệm: Vì miếng dán mouthpiece loại mềm được làm từ vật liệu tự nhiên nên màu sắc có thể xảy ra. Không có vấn đề gì với chất lượng của chúng.