Miếng dán mouthpiece

Cách sử dụng

1. Làm sạch bề mặt của ống ngậm.

2. Gắn vào vị trí cách đầu ống ngậm khoảng 1mm. Giữ miếng dán xuống để không khí không lọt vào giữa miếng dán và ống ngậm.

Đơn

Kích thước M phù hợp với các dụng cụ sau đây;

- Clarinet (Bb / A / Alto / Bass)

- Saxophone (Alto / Tenor / Bariton)

- Alto Venova

Vui lòng chọn kích thước dựa trên nhu cầu cá nhân của bạn.

So sánh kích thước

So sánh độ dày

So sánh đệm