Giấy làm sạch

Giấy làm sạch loại bỏ độ ẩm, dầu, bụi bẩn, v.v., khỏi miếng đệm và kéo dài tuổi thọ của miếng đệm.

Giấy làm sạch

70 tờ