YUS1 YUS3 YUS5
Thùng đàn Màu sắc Polished Ebony * Tính sẵn có của các lớp hoàn thiện khác. Vui lòng tham khảo đại lý Yamaha của bạn để biết thêm thông tin Polished Ebony * Tính sẵn có của các lớp hoàn thiện khác. Vui lòng tham khảo đại lý Yamaha của bạn để biết thêm thông tin Polished Ebony * Tính sẵn có của các lớp hoàn thiện khác. Vui lòng tham khảo đại lý Yamaha của bạn để biết thêm thông tin
Lớp phủ Được đánh bóng Được đánh bóng Được đánh bóng
Kích thước Rộng 152cm (59 3/4") 152cm (59 3/4") 152cm (59 3/4")
Cao 121cm(47 3/4") 131cm (51 1/2") 131cm (51 1/2")
Dày 62cm(24 1/2") 65cm (25 1/2") 65cm (25 1/2")
Trọng lượng Trọng lượng 229kg(504lbs) 247kg(545lbs) 253kg(558lbs)
Bàn phím Số phím 88 88 88
Bàn đạp Phân loại Soft,Muffler, Damper Soft,Muffler,Damper Soft, Sostenuto, Damper
Bánh xe Loại Bánh xe đôi Bánh xe đôi Bánh xe đôi