CFX

CFX CFX (2010)
Thùng đàn Màu sắc Gỗ mun đánh bóng Gỗ mun đánh bóng
Lớp phủ Được đánh bóng (nắp trên và thanh đỡ mờ) Được đánh bóng (Mờ nắp trên & Mặt chống)
Kích thước Rộng 160cm × 63 160cm × 63
Cao 103cm (40 1/2") 103cm (40 1/2")
Dày 275cm × 9 275cm × 9
Trọng lượng Trọng lượng 485kg (1069lbs) 491kg (1082lbs)
Bàn phím Số phím 88 88
Bề mặt phím- Màu trắng Ivorite Ivorite
Bề mặt phím- Màu đen Gỗ mun (Ebony) Gỗ mun (Ebony)
Bàn đạp Phân loại Sostenuto Sostenuto
Nắp che Vị trí Cần chống 3 3
Nắp che an toàn có thanh chống
Cạnh Được vát cạnh Được vát cạnh
Nắp che phím Nắp đậy/Khóa đóng nắp
Nắp đàn cơ chế đóng mềm