CFX

GIÁ ĐỠ NHẠC CFX Số 22 (Sản xuất theo đặt hàng)

Có thể được sử dụng thay thế cho giá đỡ nhạc CFX ra mắt năm 2010. Để tạo âm thanh tự nhiên hơn trong khi biểu diễn. *Sản phẩm này không tương thích với bất kỳ đàn đại dương cầm Yamaha nào khác ngoài CFX.

GIÁ ĐỠ NHẠC CFX Số 10 (Sản xuất theo đặt hàng)

Loại giá đỡ nhạc tiêu chuẩn không đục lỗ tương tự như giá đỡ nhạc CFX được ra mắt vào năm 2010. Là phương án lựa chọn thay thế đáp ứng các nhu cầu đa dạng. *Sản phẩm này không tương thích với bất kỳ đàn đại dương cầm Yamaha nào khác ngoài CFX.